‘Zorgen over wachttijden nieuwe medicijnen blijven’

Doordat minister Kuipers doorlooptijden voor nieuwe medicijnen in zijn Kamerbrief van 8 maart anders definieert dan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), verschillen de cijfers van de minister en de VIG. Maar de zorgen over wachttijden voor nieuwe medicijnen blijven, dus de VIG gaat hierover verder in gesprek, zo meldt VIG.

Als de minister nog met de fabrikant wil onderhandelen over de prijs, kunnen innovatieve medicijnen in de sluis belanden. Zo lang een medicijn in de sluis zit, is het niet beschikbaar voor de patiënt.

De minister presenteert de doorloop tijdens naar jaar van EMA-registratie, terwijl de VIG de doorlooptijden presenteert naar het jaar dat de geneesmiddelen uit de sluis komen. Dat laatste geeft een nauwkeurigere afspiegeling, omdat er immers nog middelen in de sluis zitten.

Daarnaast concludeert de VIG met de cijfers van de minister dat de geneesmiddelen die in 2022 uit de sluis kwamen daar gemiddeld langer in zaten dan de jaren ervoor. In 2022 bleven medicijnen daar ongeveer 550 dagen liggen, tegenover 510 dagen in 2021 en 479 in 2020. De zorgen van de VIG worden hiermee bevestigd.

#terugnaar100

De gesprekken over optimalisatie van de sluis hebben nog nauwelijks plaatsgevonden. Graag benadrukte VIG dat zij het gesprek met het ministerie van VWS wil voortzetten, om samen vast te stellen hoe de doorlooptijden verantwoord kunnen worden ingekort.

De VIG startte in 2021 de campagne #terugnaar100. Inzet is dat een nieuw medicijn maximaal 100 dagen nar EMA-registratie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Door: Nationale Zorggids