Normal_csm_foto_persbericht_leefstijl_in_de_zorg_29_maart_2_4a65564813

Op woensdag 29 maart gaf minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie werken zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers samen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. In 2025 moet dit namelijk integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten. Dit meldt ZonMw.

Van steeds meer ziekten is duidelijk dat leefstijl een belangrijke rol kan spelen in de behandeling en/of het herstel. Niet alleen bij diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders mee te maken hebben, maar ook bij bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en obesitas. Daarom is het nodig om leefstijl standaard of vergoed onderdeel te maken van de behandeling. Leefstijlinterventies verdienen een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg, naast bijvoorbeeld medicatie en medische ingrepen.

Integraal Zorg Akkoord

In september 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) door veel zorgpartijen getekend. Daar is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. De Coalitie die vandaag van start is gegaan heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

Minister Kuipers zegt dat deze verandering inspanning vraagt van niet alleen artsen, maar ook patiënten en wetenschappers. Op deze manier draagt iedereen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt.

Coalitiedeelnemers 

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gevormd door partijen die actief zijn in en om leefstijl in de zorg, vanuit de praktijk, beleidsmatig, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier. Partijen zijn ervan overtuigd dat zij door samenwerking in de Coalitie leefstijl beter en sneller een passende plek in de zorg kunnen geven.

Actief uit de startblokken

Tijdens de startbijeenkomst van de Coalitie legden de bestuurders van de betrokken partijen symbolisch hun samenwerking en inzet in de Coalitie vast met hun handtekening. De komende periode sluiten andere partijen aan als deelnemer. De Coalitie begint onder meer met onderwijs & professionalisering in kaart brengen, succesvoorbeelden in de praktijk en behoeften en ervaringen van patiënten te inventariseren, naast het opstellen van een kennisagenda en een implementatieagenda.

Door: Nationale Zorggids