Langere toekenning pgb mogelijk op basis van de Zorgverzekeringswet

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) maken het mogelijk om een langere toekenning te krijgen voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Indicerend wijkverpleegkundigen kunnen een indicatie langer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar indiceren aan budgethouders. Dit meldt Rijksoverheid. 

Deze verruimde indicatie geld voor budgethouders met een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging en/of verzorging op basis van de Zvw – een zogeheten Zvw-pgb. Kinderen met een intensieve zorgvraag vallen niet onder de nieuwe werkwijze. Budgethouders hoeven hierdoor minder vaak opnieuw een indicatie en machtiging aan te vragen voor het ontvangen van hun verzorging en verpleging. Daarmee worden de administratieve lasten en onzekerheden voor hen sterk verlaagd.

Minder leed

Minister Helder: “Budgethouders ervaren onnodig onzekerheid en frustratie als zij telkens opnieuw moeten aantonen dat zij vanwege hun beperking of chronische ziekte een zorgbehoefte hebben. Een langdurige vraag naar zorg moet simpelweg leiden tot een langere indicatieduur. Dit scheelt administratieve lasten maar vooral veel leed. Daarom zet ik in op lange beschikkingen waar dat kan, en kortere beschikkingen waar dat noodzakelijk is. Zo krijgen mensen rust, zekerheid en de juiste zorg.”

De verlengde toekenning kan vanaf 15 mei 2023 met het reguliere Zvw-pgb aanvraagformulier bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd door budgethouders met een aflopende toekenning.

Door: Nationale Zorggids