Normal_insurance-concepts-2022-11-07-22-04-10-utc__1_

De Zorgthermometer van Vektis staat klaar. In deze publicatie wordt teruggekeken op het overstapseizoen 2022-2023, waarbij van november 2022 tot februari 2023 1,5 miljoen mensen wisselden van zorgverzekeraar. Dat is 8,5 procent van de verzekerden. Daarmee ligt het overstappercentage opvallend hoger dan in voorgaande jaren. Dit meldt Vektis. 

Tussen 2013 en 2022 schommelde het overstappercentage tussen de 6 en 7 procent. Deze 8,5 procent is het hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Alle overstapcijfers vind je hier.

Collectieve zorgverzekering

Verzekeraars bieden in 2023 nog steeds collectieve verzekeringen, maar geven hierop geen premiekortingen meer. In 2023 daalde het percentage verzekerden dat koos voor een collectieve zorgverzekering: van 59,7 procent in 2022 naar 58,1 procent in 2023.

Door: Nationale Zorggids