Ovariumweefseltransplantatie onder voorwaarden voortaan verzekerde zorg

Het uitnemen, invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel is vanaf 17 mei 2023 verzekerde zorg voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, met een kankerdiagnose waarbij snel een behandeling nodig is. Tot dusver werd deze ingreep niet vergoed, omdat onduidelijkheid bestond over de effectiviteit en veiligheid. Wereldwijd onderzoek onder 568 vrouwen levert nieuw bewijs. Zorginstituut Nederland oordeelt op basis hiervan dat deze zorg effectief is en tot het basispakket van de zorgverzekering kan worden toegelaten. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Chemotherapie of radiotherapie ter bestrijding van kanker kan bij vrouwen ernstige schade aan de eierstokken veroorzaken, met onvruchtbaarheid tot gevolg. Als er door de aard en ernst van kanker geen tijd is voor een hormonale behandeling om eicellen in te vriezen, kan weefsel van de eierstok worden uitgenomen en ingevroren om later weer terug te plaatsen.

Snel starten met de behandeling

In Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 100 tot 150 vrouwen die zo snel mogelijk met hun kankerbehandeling moeten starten, waardoor er geen tijd te verliezen is. Het internationale onderzoek onder 568 vrouwen toont aan dat 28 procent van hen na hun ovariumweefseltransplantatie alsnog zwanger werd en één of meer gezonde kinderen kreeg.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vindt het zeer hoopvol nieuws voor vrouwen dat deze behandeling nu verzekerde zorg is. Prof. dr. Mariëtte Goddijn: “Als je jong bent, de diagnose kanker krijgt en een kinderwens hebt, komt er in korte tijd veel op je af. Deze behandeling maakt de kans groter dat vrouwen na de kankerbehandeling toch zwanger kunnen worden.”

Waarborgen voor passende zorg

Het Zorginstituut verbindt een aantal voorwaarden aan de vergoeding van ovariumweefseltransplantatie, om ervoor te zorgen dat de behandeling passend wordt aangeboden en geleverd. Hierover zijn afspraken gemaakt met de NVOG. Zo wordt eierstokweefsel alleen ingevroren bij een hoog risico op onvruchtbaarheid bij de komende kankerbehandeling. En na de behandeling vindt terugplaatsing alleen plaats als de vrouw een actuele kinderwens heeft, maar onvruchtbaar is.

Zorgvuldige procedure voor uitname, invriezen en terugplaatsen

itname, invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel moet zeer zorgvuldig en gecontroleerd gebeuren om de kwaliteit van het weefsel te kunnen behouden. De procedure wordt om die reden alleen in gespecialiseerde centra aangeboden en uitgevoerd volgens internationale richtlijnen.

Door: Nationale Zorggids