Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_spreekuur

Pilot digitale huisartsenpost succesvol afgerond


De pilot met de digitale huisartsenpost Spreekuur.nl is succesvol afgerond. Spreekuur.nl werd in maart in de regio Eemland versneld gelanceerd vanwege de coronacrisis en in regio Rijnmond een maand later. Dit meldt Spreekuur.nl.

Normal_tablet_arts

NZa kijkt naar financiële stimulans voor gepast gebruik en digitale zorg


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kijkt op verzoek van de minister voor Medische Zorg naar de mogelijkheden die de bekostiging biedt om gepast gebruik van zorg en digitale zorg te stimuleren. In juli verwacht de NZa met een eerste advies te komen. Dit meldt de NZa.

Normal_rss_entry-237929

Voorzitter NZa: zorg is te veel een verdienmodel


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat de zorg minder gericht moet zijn op productie draaien. "De zorg is te veel een verdienmodel geworden", zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa in NRC Next. "We moeten kijken hoe we dat om kunnen draaien. Dat we minder gericht zijn op productie, maar wel doen wat nodig is."

Normal_bewegen__sporten__gezond

Oproep NZa tot landelijke dekking van zorg voor een gezondere leefstijl


Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht veel waarde aan deze preventieve vorm van zorg. De GLI komt geleidelijk op gang, maar we zien ook aandachtspunten. Daarnaast bemoeilijkt de corona-uitbraak het verlenen van deze zorg. De NZa roe...

Logo_zorginstituut_nederland

€ 1,4 miljoen voor onderzoek naar ziekte van Ménière


In Nederland hebben naar schatting 17.000 mensen de ziekte van Ménière. Ongeveer 1 op de 5 patiënten houdt meer dan tien jaar last van de ernstige ziekteverschijnselen, zoals aanvallen van draaiduizeligheid, misselijkheid, oorsuizen en slecht horen. Een operatie aan hun evenwichtsorgaan kan patiënten mogelijk van hun klachten afhelpen. Twaalf Ne...

Logo_logo_ontregel_de_zorg

Criteria voor inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg bekend


De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kun...

Normal_mri__ct__scan__ziekenhuis

Ruim 6 ton subsidie voor studie naar nieuwe techniek bij pijn op de borst


Een onderzoek naar een veelbelovende, nieuwe techniek die ertoe kan leiden dat minder patiënten met pijn op de borst hartkatheterisatie hoeven te ondergaan, ontvangt een subsidie van € 658.926 uit de regeling Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw. De techniek ‘Fractional Flow Reserve afgeleid uit CT (FFRct)’,  kan volgens de on...

Normal_operatie_kamer

SER: zorguitgaven vereisen langetermijnvisie van de overheid


De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende twintig jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat centraal in de verkenning 'Zorg voor de toekomst'. De Sociaal-Economische Raad (SER) beveelt aan om meer in te zetten op ...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Zoet

Normal_broeder_joost

Als frustratie, stress en een te hoge werkdruk vormen van humor zouden zijn, hadden we flink wat kunnen lachen deze week. Zo zou ik van mijn stoel hebben kunnen vallen toen ik me realiseerde dat het nationale applaus voor zorgpersoneel eerder dit jaar vooral symbolisch was: wij klappen zodat jullie deze kunnen opvangen. 

NZG Topvacatures

NZG interview

‘Mister Kawasaki’ Taco Kuijpers: ‘Corona is géén kinderziekte!’

Normal_onderzoek_kweek_virus_bacterie


De angst voor een nieuwe ziekte onder kinderen kan definitief van tafel en dat is een prettige constatering. Het coronavirus heeft nauwelijks vat op kinderen, en de kindere...