Kuipers onderzoekt met RIVM uitbreiding coronamodellen

Minister Ernst Kuipers gaat met het RIVM kijken of de modellen en prognoses die belangrijk zijn voor het coronabeleid uitgebreid kunnen worden. "Meer modellen kunnen helpen in een zorgvuldige afweging", zo zei hij in de Tweede Kamer. Partijen van links tot rechts hebben hun zorgen uitgesproken over de naar hun idee te beperkte informatie op basis waarvan de besluiten genomen worden, en het feit dat vaak niet helemaal duidelijk is of die modellen wel kloppen.

Verschillende partijen hadden hem eerder in het debat verweten te veel te leunen op verwachtingen over de verspreiding van het virus die gebaseerd zijn op onvolledige informatie. Zo werd vorige week besloten beperkt maatregelen te versoepelen, mede op basis van aannames over de kans op ziekenhuisopnames na een coronabesmetting die waarschijnlijk veel te pessimistisch waren. Tegelijk wordt volgens critici te weinig gekeken naar andere gevolgen van het coronabeleid, bijvoorbeeld voor het geestelijk welzijn van mensen of de bereidheid van mensen om regels nog na te leven.

Vragen

Kuipers kreeg vragen over de modellen van onder meer de Groep Van Haga, DENK, SP en PVV. Hij zegde toe nog eens kritisch naar de modellen te kijken om uit te zoeken of ontwikkelingen rond het coronavirus of het kabinetsbeleid daarop beter in beeld gebracht kunnen worden. "Daarmee hoort u mij niet zeggen: het model wat de afgelopen twee jaar gebruikt is, voldoet niet. Dat model heeft zeer duidelijk zijn meerwaarde bewezen."

Door: ANP