Kamer wil breed draagvlak in samenleving voor coronabeleid lange termijn

De Tweede Kamer heeft het kabinet op het hart gedrukt dat voor de langetermijnaanpak van het coronavirus eerst gesprekken gevoerd moeten worden met betrokkenen uit de hele samenleving. Iedereen speelt een rol in de virusbestrijding en dus moet er breed draagvlak zijn, zo staat in een motie van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. Die wordt ondertekend door alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van Forum voor Democratie.

"Juist als er nagedacht wordt over de langetermijnaanpak is het heel belangrijk dat er gewerkt wordt aan maatschappelijk draagvlak", laat Bikker weten. Ze verwijst naar een brief die de Vereniging Nederlandse Gemeenten eerder deze week verstuurde waarin tot een gesprek wordt opgeroepen over de "moedeloosheid" in de samenleving over het coronavirus. "De gemeenten gaven een duidelijk signaal en ik ben blij dat de Kamer dat breed oppakt."

In politiek Den Haag wordt al lange tijd aangedrongen op een langetermijnplan voor het coronavirus. Daar wordt ook aan gewerkt, benadrukten premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers tijdens het coronadebat opnieuw. Bij het opstellen van die plannen wil de Kamer dat er gesproken wordt met de gemeenten, werkgevers en werknemers, en het zogenoemde maatschappelijk middenveld. Deze laatste categorie omvat allerlei groepen en organisaties die een belangrijke rol spelen in de samenleving. Het onderwijs en de zorg worden nadrukkelijk genoemd.

Plan

Het kabinet heeft toegezegd op drie manieren naar de langere termijn te kijken, als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. Als eerste komt er een plan voor de rest van deze winter. Dat zal begin februari klaar zijn, zei Rutte. Daarna wordt gekeken hoe het coronavirus in de periode daarna bestreden moet worden. Dit verwacht het kabinet later die maand te kunnen bespreken met de Kamer. Ook wordt gekeken naar de "pandemische paraatheid", ofwel hoe goed Nederland in de toekomst beter voorbereid kan zijn op nieuwe pandemieën, ook andere dan het coronavirus.

"Samenleving in zijn geheel"

Een meerderheid van de Kamer dringt er ook op aan dat het coronabeleid "gericht blijft op de samenleving in zijn geheel". Het beleid richt zich nu op de zorg, de kwetsbaren en het in beeld houden van de virusbestrijding zelf, maar te weinig op de "neveneffecten van het coronabeleid" voor bijvoorbeeld ondernemers en jongeren, staat in een motie van VVD-Kamerlid Judith Tielen die op een meerderheid kan rekenen.

Ook een motie waarin wordt opgeroepen om specifiek aandacht te besteden aan mantelzorgers kreeg steun van het parlement.

Door: ANP