Normal_rolstoel_beperking_handicap

De huidige grote vraag naar werknemers biedt een unieke kans om de arbeidsmarkt inclusiever te maken . "Er is geen tijd te verliezen, de problemen op de arbeidsmarkt vragen nu om actie. De forse toename van het aantal vacatures vraagt urgent om maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden", zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris, in reactie op de begroting van het demissionaire kabinet die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dit meldt Cedris. 


 

Vorig jaar was de verwachting dat door de coronacrisis de werkloosheid sterk zou oplopen. Het Rijk heeft daarom met succes ingezet op behoud van werkgelegenheid. Daarvoor is ook voor het komende jaar een aanzienlijk budget beschikbaar. Inmiddels is duidelijk dat de crisis op de arbeidsmarkt niet te maken heeft met hoge werkloosheid, maar vooral met het grote aantal openstaande vacatures. Uit een recente analyse van Cedris blijkt tegelijkertijd een daling van het aantal mensen dat met ondersteuning aan het werk is. Daar moet en kan iets aan gedaan worden. Er staan honderdduizenden mensen langs de kant die met de juiste begeleiding en ondersteuning veel van de gevraagde werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Bredere inzet crisisgelden

Cedris bepleit daarom om de beschikbare crisisgelden niet alleen in te zetten ter voorkoming van werkloosheid, maar ook voor de groep mensen die al langere tijd aan de kant staan. Deze werkzoekenden krijgen daarmee meer perspectief op betaald werk. Dat is niet alleen economisch noodzakelijk, maar ook maatschappelijk van grote waarde. Werk zorgt immers voor structuur, sociale contacten, gevoel van eigenwaarde en leidt daardoor ook tot een betere gezondheid.

Rol sociaal ontwikkelbedrijven

Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de belangrijke rol van sociale ontwikkelbedrijven. Deze bedrijven zijn onmisbaar voor het aan het werk helpen én houden van werknemers. Ook helpen zij werkgevers inclusiever te worden en ze zijn een vangnet voor mensen als het bij een werkgever even niet lukt. In de huidige vacaturecrisis is het noodzakelijk om de rol van sociaal ontwikkelbedrijven verder te versterken. Daarmee is er op de arbeidsmarkt veel te winnen en kunnen er op korte termijn betekenisvolle stappen worden gezet, voor werkzoekenden en voor werkgevers, aldus Cedris. 

Door: Nationale Zorggids