Einde verscherpt toezicht gehandicapteninstelling in Emmen

Stichting de Trans, locatie Emmen staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Trans biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en de Emmense locatie voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) heeft het afgelopen halfjaar voldoende verbeteringen doorgevoerd, vindt de inspectie. 

Eind oktober 2021 stelde de IGJ de Trans, locatie Leeuwerikenveld 5 in Emmen, onder verscherpt toezicht. De zorg die de instelling hier biedt, voldeed niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Maar zes maanden later zijn er voldoende verbeteringen doorgevoerd op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en veiligheid. Dit heeft volgens de inspectie een positief gevolg voor de rust en veiligheid in de woning. De zorgverlener zetten zich ten volle in voor het leveren van goede zorg en het team is gemotiveerd om te blijven verbeteren, zien de inspecteurs.

Vertrouwen

Er is nog wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. De inspectie heeft er vertrouwen in dat De Trans dit de komende maanden zelfstandig kan doen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. De inspectie zal de vorderingen bij alle locaties van De Trans blijven volgen in het reguliere toezicht om zicht te houden op het effect van het verbeterplan binnen de hele MVG-keten bij De Trans.

Door: Nationale Zorggids