Stijging gesprekken zelfmoordpreventie

In 2019 belden drie keer zoveel mensen met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie als in 2016. Het aantal mensen dat medewerkers van de hulplijn sprak, was vorig jaar 93.000. Volgens de Stichting komt deze stijging doordat de hulplijn bekender is geworden. Dit meldt NOS.

De Stichting Zelfmoordpreventie geeft aan dat ongeveer driekwart van de mensen weet wat 113 is. Volgens Judith de Heus, psycholoog bij de Stichting, kan de organisatie ook bij drukte iedereen te woord staan. Bij piekmomenten, bijvoorbeeld als er iets over zelfmoord in de media verschijnt, zijn er genoeg medewerkers om hulp te bieden als mensen bellen.

Gebrek aan goede zorg mogelijk oorzaak stijging aantal gesprekken 

Dat de Stichting Zelfmoordpreventie in 2019 drie keer zoveel gesprekken voerde als in 2016, ligt mogelijk aan gebrek aan goede zorg voor mensen met gedachten over zelfdoding. Zo kan er bij jongeren met complexe problemen moeilijk passende zorg worden gevonden. Zij kunnen dan in een vicieuze cirkel terechtkomen bij zorginstanties. Bij jongeren die niet in beeld zijn bij zoginstanties, wordt het probleem vaak niet herkend.

Toename aantal gesprekken, maar aantal zelfdodingen al jaren gelijk

Hoewel het aantal gesprekken en chats bij de Stichting is toegenomen, blijft het aantal mensen dat een einde aan het leven maakt in Nederland al jaren gelijk. Dit aantal ligt rond de 1.800 per jaar. In 2018 was er een daling te zien ten opzicht van 2017. Toen maakten 88 minder mensen een einde aan hun leven, waarmee het aantal zelfdodingen in 2018 op 1.829 uitkwam. Bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen maakte een einde aan het leven: 1.176 mannen tegenover 653 vrouwen. 

Door: Nationale Zorggids