Normal_werkloosheid

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Velen van hen hebben geen betaald werk. Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van het UWV of de gemeente. De uit de VS afkomstige, door de ggz ontwikkelde re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) helpt veel mensen, als zij dat zelf ook willen, aan werk. IPS verzekert namelijk dat al tijdens de hulp die iemand van de ggz krijgt, aandacht wordt besteed aan werk vinden, en niet pas nadat de behandeling is afgerond.

IPS blijkt bij 44 procent van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk te leiden, terwijl die uitkomst bij andere methodieken 25 procent is. Met de 18 miljoen euro voor 2021 en 2022 kunnen 2.300 IPS-trajecten worden gestart.

Brede samenwerking

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid trekken gezamenlijk op om de samenwerking tussen zorg, UWV en gemeenten verder te verstevigen, om op die manier zo veel mogelijk mensen met psychische problemen te helpen.

Niet alleen ggz-zorgorganisaties, het UVW en gemeenten werken hierin samen. Ook werkgevers en zorgverzekeraars zijn betrokken. Zo nemen zorgverzekeraars de kosten van de eerste gesprekken die horen bij de startfase wanneer iemand met IPS begint voor hun rekening.

Door: Nationale Zorggids