Logo_igj

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stepwork Transgenderzorg een aanwijzing gegeven voor de grote tekortkomingen die leidden tot risico’s voor de patiëntveiligheid. Stepwork is tussen het moment van toezicht en deze publicatie van IGJ failliet gegaan. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg ligt nu bij de curator. Dit meldt de inspectie. 

Door de ernst van de situatie heeft de inspectie ondanks het faillissement een aanwijzing gegeven. Binnen drie maanden moeten de huidige cliënten zorg krijgen zoals in de Zorgverzekeringswet omschreven staat. Stepwork mag geen nieuwe cliënten aannemen tot de inspectie oordeelt dat aan de gestelde eisen voor goede zorg is voldaan. Bij een doorstart zijn nog altijd verbeteringen nodig.

Intensief volgtraject 

De inspectie blijft in de periode na een overname door faillissement de zorgaanbieder intensief volgen om te beoordelen of de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt. Als Stepwork niet aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie afhankelijk van de situatie waar Stepwork zich dan in bevindt passende vervolgmaatregelen nemen.

Tekortkomingen

De tekortkomingen die voor het faillissement zichtbaar waren, kwamen vooral voor op de terreinen persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de zorgverlener en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Het gebrek aan verbeterkracht leidde tot onvoldoende vertrouwen dat Stepwork op eigen kracht verbeteringen wist door te voeren.

Door: Nationale Zorggids