Zorg bij ggz-instelling Compass is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Compass beëindigd. Compass bood opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De ggz-aanbieder in regio Nijmegen heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn inmiddels overgenomen door een andere zorgaanbieder of terugverwezen naar de verwijzer. Dit meldt de IGJ. 

Sinds oktober 2021 staat Compass onder verscherpt toezicht. De inspectie zag onder meer risico’s voor de continuïteit van de zorg. In november 2021 hief de inspectie het verscherpt toezicht over het interne toezicht en over de financiële positie van Compass op. Maar verlengde het verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg, want die was niet in orde. Voor 1 juli 2022 moest Compass alle tekortkomingen hebben opgelost.

Compass is in april dit jaar failliet gegaan. De curator heeft de zorgverlening toen tijdelijk voorgezet en gezocht naar mogelijkheden voor de cliënten. Hier is contact over geweest met de inspectie. Per 6 juli 2022 zijn alle cliënten terugverwezen naar de verwijzer of overgenomen door een andere zorgaanbieder.

Einde verscherpt toezicht

De inspectie stelt vast dat Compass de zorgverlening compleet heeft gestopt. Dit betekent dat Compass niet langer een zorgaanbieder is in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht.

Lees ook: Veroordeelde directeur doet zich voor als psychotherapeut jeugd-ggz

Door: Nationale Zorggids