Normal_jeugdzorg

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) houdt onvoldoende toezicht op het werk van de jeugdreclassering. De RvdK moet deze taak beter invullen om daarmee bij te dragen aan het tijdig en adequaat reageren van de jeugdreclassering op het gedrag van jongeren, stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Want nu lijkt de RvdK andere taken voorrang te geven en besteedt het te weinig tijd aan het toezicht op de jeugdreclassering. Dit meldt IGJ. 

De kinderrechter kan jongeren die de fout zijn ingegaan verplichte begeleiding opleggen om te proberen hun situatie en gedrag te verbeteren en herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. De jeugdreclassering begeleidt deze jongeren. Ze moet per jongere vastleggen wat die begeleiding inhoudt en hoe die bijdraagt aan onder meer gedragsverbetering. Daarnaast moet ze regelmatig voortgangsrapportages opstellen om inzichtelijk te maken of de doelen gehaald zijn of bijgesteld moeten worden.  

Rapportages toetsen gebeurt niet

Het is de taak van de RvdK om alle rapportages te toetsen, maar dat gebeurt niet. Medewerkers die dit werk uitvoeren, doen dat op verschillende wijze. Indien een rapportage niet aan de toetsingscriteria voldoet, grijpen de meesten niet in. Uitkomsten worden hoe dan ook niet teruggekippeld aan de jeugdreclassering, jongere of het Openbaar Ministerie (OM).

Hoewel de RvdK in 2014 zelf al vaststelde dat deze toezichthoudende taak ondergeschoven is, blijkt er sindsdien niets te verbeterd zijn. Dit rekenen de inspecties de raad aan. 

Alles op alles om zaken te verbeteren

Het versterken van de toezichthoudende taak vraagt de komende tijd verhoogde inzet van tijd en capaciteit van de medewerkers. Tegelijk zet de RvdK fors in op het terugbrengen van de wachttijden. Beide opgaven betekenen een forse inspanning voor de medewerkers, maar de RvdK zet alles op alles om deze twee doelen te realiseren. Over de voortgang blijft de RvdK periodiek verantwoording afleggen aan de inspecties en de minister. 

Door: Nationale Zorggids