Normal_normal_coronavaccinatie__coronaprik__boosterprik

Er zijn volgens de Gezondheidsraad geen medisch-wetenschappelijke redenen om een boostervaccinatie aan te bieden aan alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Wel is het advies om individueel maatwerk mogelijk te maken voor tieners met een ernstige afweerstoornis en jongeren die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. Dit meldt de Gezondheidsraad in een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. 

Boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jairgen levert slechts zeer beperkte gezondheidswinst op, ook voor jongeren die onder een hoogrisicogroep vallen. Als gevaccineerde tieners een Omikroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal. Ook het risico dat een gevaccineerde jongere MIS-C krijgt na een infectie met Omikron, is zeer klein. Bovendien brengt vaccinatie het risico op de zeldzame bijwerking myocarditis. Het EMA heeft voor tieners de voordelen nog niet afgewogen tegen de risico’s, waardoor de inzet van het vaccin off-label zou zijn.

Duidelijke indirecte gezondheidswinst

Bij het advies van de Gezondheidsraad uit de zomer van 2021 om de primaire vaccinatie beschikbaar te stellen aan jongeren, was een belangrijk argument dat dit duidelijke indirecte gezondheidswinst zou opleveren. In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de Omikron-variant dominant is, biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep. Ook verwacht de raad geen belangrijk effect van boostervaccinatie van tieners op de verspreiding van het virus in de bevolking.

Geen medisch-wetenschappelijke reden

Er is dus geen medisch-wetenschappelijke reden om de boosterprik aan te bieden aan alle 12 tot en met 17-jarigen. Wel is het advies om individueel maatwerk mogelijk te maken voor jongeren met een ernstige afweerstoornis en tieners die de booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. Of voor jongeren die willen reizen naar landen waar de booster verplicht is maatwerk mogelijk moet zijn, valt buiten het mandaat van de Gezondheidsraad.

Door: Nationale Zorggids