Normal_baby_babymelk_melkflesje_flesvoeding

Het kabinet gaat een verbod voeren op loden leidingen op kindlocaties en voor huurwoningen. Dit volgt op een eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassener groter is dan verwacht, meldt Rijksoverheid. 

Er zal geen generiek verbod worden opgelegd in de bestaande bouw. Het kabinet vindt dat eigenaren en bewoners daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben of en wanneer ze nog aanwezige loden leidingen willen laten verwijderen en hoe zij in schoon drinkwater voorzien. Wel worden eigenaren en bewoners goed geïnformeerd over de risico’s, nadrukkelijk ook op het moment van aankoop.

Flesvoeding baby’s

In sommige huizen, vooral oude woningen met loden binnenleidingen, is het loodgehalte in het kraanwater te hoog. Dat kan een risico opleveren voor de gezondheid, met name voor baby's die flesvoeding krijgen jonge kinderen en zwangere vrouwen. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad in 2019 de resterende loden leidingen te saneren. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 huizen met loden leidingen. Totdat dat is gebeurd, zouden de risicogroepen flessenwater moeten krijgen.

60.000 kinderen met loodvergiftiging 

Uit onderzoek van Unicef blijkt dat in Nederland bijna 60.000 kinderen een loodvergiftiging hebben, waarvan meer dan 7.600 rondlopen met meer dan 10 microgram aan lood in hun bloed. Deze vergiftiging komt vooral door loden waterleidingen. Kinderen met teveel lood in hun bloed, kunnen permanente hersenschade oplopen. Vooral baby’s en kinderen onder de vijf jaar zijn extra kwetsbaar, omdat hun darmen het giftige materiaal makkelijker opnemen en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Loodvergiftiging kan bij kinderen uiteindelijk leiden tot leer- en gedragsproblemen en een lagere intelligentie.

De komende periode wordt het verbod voor kindlocaties en huurwoningen verder uitgewerkt. Het verbod zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld.

Door: Nationale Zorggids