Normal_health-insurance-concept-2022-10-24-22-45-37-utc-min__1_

In 2022 zijn de kosten van het basispakket van de zorgverzekering gestegen met 2,9 procent naar een totaal van 51,3 miljard euro. De kosten van de langdurige zorg stijgen met 4,8 procent naar een totaal van 29,6 miljard euro. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Kwetsbare ouderen ontvangen hun zorg steeds meer thuis. Deze trend is al een aantal jaren terug te zien in de cijfers. Vergeleken met 2021 stijgt het aantal cliënten met volledig pakket thuis (vpt) met 28,9 procent. Dat zijn bijna 3.500 mensen extra. Deze ontwikkeling heeft verschillende oorzaken, stelt Zorginstituut Nederland. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen die langdurige zorg nodig hebben. Ook willen steeds meer mensen thuis oud worden. Daarbij moeten sommige ouderen ook wel, want er is niet genoeg plek in verpleeghuizen. Om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg in de toekomst blijft passen, zetten partijen in de sector in op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Uitgangspunten hierin zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Dure geneesmiddelen thuis

De kosten van extramurale geneesmiddelen stijgen in 2022 met 6 procent. Dat zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De stijging komt voor een deel door nieuwe, dure medicijnen die in het basispakket zijn gekomen. Bijvoorbeeld Kaftrio, een medicijn voor de behandeling van taaislijmziekte. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit middel vergoed voor een groep patiënten vanaf 12 jaar. Dat kost in 2022 ongeveer 100 miljoen euro. Andere voorbeelden zijn 3 migrainemiddelen: erenumab, galcanezumab en fremanezumab. Deze kosten ongeveer 18 miljoen euro in 2022.

Minder geboortes, minder kraamzorg

De kosten van de kraamzorg dalen met 6 procent. Dat is volgens Zorginstituut Nederland opvallend, omdat de tarieven voor kraamzorg juist sterk gestegen zijn en ook veel andere zorgsectoren duurder werden. De kostendaling kraamzorg komt doordat er in 2022 minder baby’s zijn geboren dan in voorgaande jaren. Vorig jaar werden er in Nederland 179.000 baby’s geboren. In 2022 zijn het er naar verwachting 166.000. Mogelijk spelen ook personeelstekorten binnen de kraamzorg een rol. Het Zorginstituut gaat onderzoeken of ouders van pasgeboren baby’s de kraamzorg ontvangen waar ze recht op hebben, of dat ze last hebben van het personeelstekort.

Zorgprestatiemodel ggz

Door de introductie van het Zorgprestatiemodel, een nieuwe manier van financieren in de ggz, is voor één keer een kostenpost van 1,3 miljard euro doorgeschoven van 2021 naar 2022. Daardoor stijgen de kosten van het basispakket op papier in 2022 met 6,1 procent vergeleken met 2021. Maar als de vertekening door de ggz-kosten buiten beschouwing blijft, is de werkelijke kostenstijging van het basispakket 2,9 procent.

Door: Nationale Zorggids