NVVE maakt zich zorgen over opvallende toename palliatieve sedatie

Het aantal palliatieve sedaties in Nederland is in zeven jaar tijd flink gestegen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is het aantal palliatieve sedaties in die tijd met ruim 4 procent gestegen naar meer dan 22 procent van alle sterfgevallen. Dit meldt de NVVE. 

De NVVE wil dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid onderzoek doet naar de opvallende toename van palliatieve sedatie. Hoewel verschillende onderwerpen die samenhangen met palliatieve zorg deze week op de agenda van de Kamercommissie van VWS staan, valt palliatieve sedatie daar niet onder.

Ouderen en kankerpatiënten 

Patiënten die palliatief gesedeerd zijn, hebben een verlaagd bewustzijn. De aandoening die zij hebben is de reden van het overlijden, maar het proces wordt versneld doordat ze ook geen eten of drinken meer krijgen. De NVVE vindt het opvallend dat in zeven jaar tijd meer mensen na palliatieve sedatie zijn overleden, omdat de bevolkingssamenstelling niet sterk is veranderd. Onderzoek uit 2019 laat zien dat vooral ouderen en patiënten met kanker palliatief gesedeerd werden. Het onderzoek is nog niet afgerond en liep in 2021 vertraging op.

Sluiproute voor euthanasie 

Volgens de NVVE is een deel van het aantal sedaties te verklaren doordat er meer aandacht is voor palliatieve zorg en de kwaliteit van leven aan het einde van iemands leven. Nederlands willen hun levenseinde bovendien steeds vaker zelf regisseren en dat is alleen maar goed, stelt de NVVE. Toch lijkt het erop dat in sommige gevallen artsen liever voor palliatieve sedatie kiezen dan voor euthanasie. Dit omdat zij vrezen voor strafrechtelijke gevolgen. En daar waarschuwt de NVVE voor: “Palliatieve sedatie mag geen sluiproute voor euthanasie worden. Goede voorlichting en een vrije keuze zijn onlosmakelijk verbonden met waardig sterven.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky