Normal_huisarts_arts

Het aantal ingewilligde euthanasieverzoeken neemt af. Artsen vrezen voor strafrechtelijke vervolging en durven daarom niet meer zo snel akkoord te gaan met een verzoek. Dit laat de Levenseindeliniek weten. Het aantal vragen voor hulp bij euthanasie neemt overigens wel toe. Dit melden NRC en NU.nl. 

De kliniek schrijft in haar jaarverslag dat artsen behoedzamer zijn geworden uit angst voor strafrechtelijke vervolging. “Artsen van de Levenseindekliniek kiezen voor extra gesprekken of een extra beoordeling. Hierdoor wordt er nóg meer tijd besteed aan het daarvoor ook al zorgvuldige proces.”

Ook artsen die niet in dienst zijn van de kliniek, zijn meer op hun hoede. De Levenseindekliniek ziet een toename van het aantal hulpvragen van (huis)artsen aan consulenten die speciaal hiervoor zijn aangenomen. Zelfs huisartsen die al meerdere malen hebben ondersteund bij het verlenen van euthanasie, zijn onzekerder geworden.

Meer euthanasieverzoeken, maar kleinere stijging dan voorheen

In 2018 kreeg de Levenseindekliniek 2.564 verzoeken tot euthanasie. Slechts een kleine stijging ten opzichte van het jaar ervoor, als we kijken naar de cijfers voor 2017. Toen nam het aantal verzoeken jaarlijks met wel 40 procent toe, soms 50. Het aantal ingewilligde verzoeken vorig jaar staat op 727. In 2017 ging het om 707 verzoeken die gegrond werden geacht. Mensen met dementie, ernstige psychiatrische aandoeningen of meerder ouderdomsziektes kregen hun verzoek het vaakst ingewilligd, gevolgd door mensen met terminale kanker.

Strafrechtelijke vervolging

Het Openbaar Ministerie (OM) is sinds vorig jaar strenger toezicht gaan houden op euthanasieartsen. Slechts één arts wordt nu strafrechtelijk vervolgd, maar het aantal onderzoeken dat hieraan voorafgaat staat sinds eind 2017 op vijf. 

Door: Nationale Zorggids