King Thuiszorg is gestopt met verlenen van zorg

King Thuiszorg is gestopt met het verlenen van de thuiszorg. Daarmee heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het verscherpt toezicht op King Thuiszorg uit Tiel beëindigd. Dit meldt IGJ.

 

Op 10 oktober 2022 werd King Thuiszorg door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg van King Thuiszorg schoot structureel tekort. De thuiszorgaanbieder moest binnen 4 maanden voldoen aan de normen voor goede zorg.

King Thuiszorg is sinds 1 januari is gestopt met het leveren van zorg, zoals bedoeld in de Wet Langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cliënten van King Thuiszorg zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder of uit zorg gegaan. Wel levert King Thuiszorg nog op een andere locatie begeleiding en huishoudelijke ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het toezicht op de Wmo valt onder de gemeenten.

Einde verscherpt toezicht

Hiermee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen. De inspectie verwacht dat King Thuiszorg de inspectie informeert als zij weer begint met het verlenen van zorg.

Door: Nationale Zorggids