Flinke onderbesteding van casemanager dementie voor mantelzorgers

Nivel en Alzheimer Nederland maakten deze week hun onderzoek naar de kwaliteit van leven onder werkende en niet-werkende mantelzorgers bekend. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat werkende en niet-werkende mantelzorgers de casemanager als meest noodzakelijk vorm van ondersteuning zien. 54 procent van de werkende mantelzorgers geeft dit aan als eerste optie, naast de helft van de niet-werkende mantelzorgers jonger dan 65 jaar. Onder oudere niet-werkende mantelzorgers is de behoefte hieraan nog groter. Echter blijkt de casemanager de afgelopen jaren flink te zijn onderbesteed. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

Werkende mantelzorgers zorgen gemiddeld 15 uur per week voor hun naaste met dementie. Dit is flink hoger dan de belasting van de gemiddelde mantelzorger, die 7,4 uur per week zorgt. Bijna 50 procent van de mantelzorgers met baan zegt de mantelzorg niet langer dan 2 jaar te kunnen volhouden. Zij én niet-werkende mantelzorgers zien de casemanager dementie als noodzakelijk, mar de onderbesteding in de wijkverpleging, waar de casemanager onder valt, was de afgelopen jaren enorm. In 2023 is 812 miljoen euro op de plank blijven liggen. Volgens Alzheimer Nederland een mooi budget om de casemanager alsnog actief in te zetten.

Zorgverzekeraar zwakste schakel

Als het gaat om inkoop van en het bieden van informatie over de casemanager, is de zorgverzekeraar de zwakste schakel. “En dat terwijl de casemanager cruciaal is, want na de diagnose dementie heb je zo veel vragen. De casemanager dementie helpt jou en je naasten de weg te vinden in het doolhof van regelgeving en zorg”, legt directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland uit. Ook helpt de casemanager mantelzorgers om mee te blijven doen en hun sociale netwerk te versterken. “De casemanager is een onmisbare steunpilaar voor mensen met dementie en hun mantelzorger.”

Besparing van 1,2 miljard euro 

Uit de businesscase casemanagement dementie van dementierapporteur Tamara van Ark blijkt ook nog eens dat als alle mensen met dementie een casemanager zouden hebben er 1,2 miljard euro bespaard wordt. En niet geheel onbelangrijk: mantelzorgers krijgen betere ondersteuning en mensen met dementie hebben een betere kwaliteit van leven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky