Logo_ministerie_van_infrastructuur_en_waterstaat_logo

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwelkomt het besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof' (ZZS) te geven. Dit besluit is genomen op voordracht van Nederland. Naar verwachting zal ECHA het formele besluit in juli publiceren. Dit meldt Rijksoverheid.

Staatssecretaris Van Veldhoven: "De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu. Ook verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk verwijderd worden, wat een probleem kan geven bij drinkwaterbereiding. Dat de stoffen nu deze status krijgen is goed nieuws. Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen.”

Omwonenden met gezondheidsklachten

Over de vrijgekomen stoffen bij GenX klinkt al langer kritiek. Chemiegigant Chemours heeft een fabriek in Dordrecht waar GenX wordt gebruikt voor het maken van de anti-aanbaklaag op pannen. Omwonenden klagen al langer over gezondheidsklachten. Vorig jaar deed de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek naar de stoffen. Die werken als mogelijk kankerverwekkend beschreven en stoffen konden in de lucht, grond en het drinkwater terechtkomen.

Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico's die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Op de ZZS lijst van ECHA staan nu 199 stoffen. Het Nederlandse voorstel is opgesteld door het RIVM, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en was in maart dit jaar ingediend bij ECHA. Naast het voorstel om de GenX-stoffen op de lijst te plaatsen werken het ministerie van IenW, RIVM, de Duitse overheid en ECHA ook samen om meer zicht te krijgen op andere mogelijk risicovolle eigenschappen van de stoffen.

Door: Nationale Zorggids