Normal_ambulance2

Dinsdag houden ambulancemedewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond van 12.00 tot 14.00 uur een werkonderbreking. Na vier weken in het hele land stiptheidsacties te hebben gevoerd voor een fatsoenlijke loonsverhoging, schalen de ambulancemedewerkers vanaf deze week de acties op. De vakbonden kondigden vorige week aan dat de acties uitgebreid werden. 

De regio Rotterdam-Rijnmond, die een gebied van ruim 1,2 miljoen inwoners beslaat, is de eerste regio waarbij dit gebeurt. Ongeveer 100 ambulancemedewerkers komen samen op de ambulancepost in Barendrecht. Alleen in spoedsituaties, bij 112-gevallen, rukken ze uit. Dat betekent dat al het geplande vervoer en patiëntenvervoer waar geen sprake is van acute medische zorg, vertragen.
 
De actievoerders willen dat de werkgever, Ambulancezorg Nederland (AZN), snel goede cao-afspraken maakt met vakbonden FNV en CNV over verbetering van de werkomstandigheden, de werkdruk en de koopkracht. Alle ambulancemedewerkers houden zich al vier weken strikt aan hun werktijden: ze voeren geen overwerk meer uit, werken geen extra diensten meer en nemen hun afgesproken pauze. Omdat de AZN gedurende deze periode veel dure uitzendkrachten heeft ingehuurd, is de verontwaardiging onder de ambulancemedewerkers alleen maar gegroeid. Kennelijk heeft de AZN wel geld over voor de inhuur van externe krachten, maar niet voor een loonsverhoging van het eigen personeel. 
 
In de overige regio’s worden de acties momenteel nog uitgewerkt.
 
© Nationale Zorggids