Normal_ggz_psychotherapie_cvp

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gaat de licentie van de opleiding psychiatrie van GGzE toch niet intrekken. Dit betekent dat studenten (aiossen) hun opleiding kunnen afronden en nieuwe studenten zich kunnen aanmelden bij GGzE. Wel blijft de ggz-instelling onder intensief toezicht staan. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. 

Bij GGzE zou er sprake zijn van een onveilig leerklimaat. (Oud-)artsen in opleiding tot specialist hadden hierover klachten ingediend. Meldingen gingen met name over hoofdopleider Machteld Marcelis. De inhoud van de klachten is niet bekend, maar het zou om ernstige feiten gaan. Gevolg daarvan was dan ook een zware straf: schorsing van de opleiding psychiatrie afgelopen zomer.

Definitieve sluiting van de baan

In september kondigde RSG een definitieve sluiting aan, maar die is inmiddels van de baan dankzij een verbeterplan waar de commissie vertrouwen in heeft. De opleiding heeft in ieder geval een bestaanszekerheid van een jaar.

Twee maanden geleden gaf de Eindhovense ggz-instelling toe de signalen over een onveilig leerklimaat te hebben gemist. Hoewel er volgens GGzE niet één persoon is aan te wijzen als schuldige, komt hoofdopleider Marcelis niet meer terug. Ook haar plaatsvervanger Judith Rickelt blijft weg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky