Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag, Met deze week onder meer: fikse boete voor Utrechtse thuiszorgaanbieder, GGzE gaat vrijuit en Menzis heeft spijt van rechtszaak om 14 cent. 

Maandag: petitie voor EHBO standaard in lesaanbod middelbare scholen

EHBO-onderwijs moet een vast onderdeel worden in het lesaanbod van middelbare scholen. Het Rode Kruis en een groep artsen zijn een petitie gestart om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

Dinsdag: GGzE vrijuit in zaak over dood van 29-jarige vrouw

De rechtbank oordeelde deze week dat GGzE als organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van een 29-jarige cliënte. Al zijn er grove fouten gemaakt, zijn deze te wijten aan het personeel en niet aan de instelling. Volgens het OM werden dusdanige fouten gemaakt dat de ggz-organisatie hiervoor verantwoordelijk gehouden moest worden. Daar ging de rechter niet in mee en vindt dat vooral het personeel veel signalen miste. De zorg was goed ingericht. De betrokken medewerkers zijn vier jaar geleden als gewaarschuwd.

Woensdag: boete van 50.000 euro voor Avirazorg

Avirazorg krijgt een boete van 50.000 euro voor het niet naleven van de medewerkingsplicht. De zorgaanbieder moest een actuele lijst van clienten aanleveren, maar weigert dit pertinent.

Op woensdag werd eveneens bekend dat inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de politie moesten bellen om de onheilspellende situatie bij de Utrechtse zorgaanbieder.

Donderdag: Menzis biedt excuses aan voor rechtszaak om 14 cent

Het was een ietwat gekke zaak dat vorige en deze week aan het licht kwam. Zorgverzekeraar Menzis klaagde per abuis een verzekerde aan wegens een openstaande rekening van 14 cent. Een verzekerde moest een rekening van 329,14 betalen maar betaling bleef uit. Na een deurwaarder te hebben ingeschakeld, betaalde de patiënt 329 euro en stuurde Menzis daarop een aanmaning voor de openstaande 15 cent, inclusief incassokosten en rente. Het probleem ontstond doordat de verzekerde het openstaande bedrag aan Menis betaald, in plaats van aan de deurwaarder.

Vrijdag: vooral meer meisjes tussen 14 en 17 jaar psychisch ongezond

Het aantal jongeren tussen de 12 en 2 jaar dat psychisch ongezond is, is in tien jaar tijd met 1 procent gestegen. Met name meer meisjes tussen de 14 en 17 jaar op havo, wvo en mbo en jonge mannen van 22 jaar voelen zich psychisch ongezond.

Hoewel er de laatste tijd veel aandacht is geweest voor de mentale gezondheid van jongeren en de rol daarin van social media, het leenstelsel en prestatiedruk, is niet duidelijk of deze ontwikkelingen ook echt van invloed zijn op hoeveel jongeren psychische problemen hebben. 

Door: Nationale Zorggids