NFU ziet coalitieakkoord als een goede eerste aanzet

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet het coalitieakkoord als een goede eerste aanzet die vraagt om een nadere uitwerking. Vanuit hun maatschappelijke rol denken de umc’s graag mee over de uitwerking van het coalitieakkoord. Dat meldt de NFU.

Margriet Schneider, voorzitter NFU: “Om goede zorg te leveren, moet er ook goed voor zorgverleners, studenten en onderzoekers gezorgd worden. Er is meer dan alleen geld nodig om de werkdruk structureel te verlagen en te investeren in goede loopbaanpaden en zeggenschap. Dit verdienen onze mensen en dit zal de kwaliteit van de zorg vandaag en in de toekomst verbeteren.”

Passende zorg

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, zonder daar structureel extra geld voor uit te trekken. Het nieuwe kabinet doet verschillende voorstellen, bijvoorbeeld voor passende zorg. Daarbij moet gesproken worden over de juiste randvoorwaarden. Voor preventie maakt het nieuwe kabinet belangrijke keuzes die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Tegelijk is onduidelijk hoe het nieuwe kabinet de samenleving gaat ondersteunen om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Eerder reageerde de NFU positief op de plannen uit het coalitieakkoord voor onderwijs, wetenschap en innovatie samen met Universiteiten van Nederland en de Kenniscoalitie.

Weerbaarheid zorgstelsel

De COVID-19 crisis legt een zware druk op het zorgstelsel. Het nieuwe kabinet wil daarom het zorgstelsel weerbaarder maken voor nieuwe pandemieën en maakt daar structureel 300 miljoen euro voor vrij. De middelen zijn bedoeld voor onder meer een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit, met name voor de mensen die het werk moeten uitvoeren. Het gaat om de juiste inzet in de hele keten. In de verkiezingsinzet schreef de NFU dat medische bevoorrading binnen Europese samenwerking geregeld moet worden. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen. De NFU biedt het kabinet aan om mee te denken over de uitwerkingen van deze plannen.

Passende zorg

“Als er niets gedaan wordt aan de oplopende zorgkosten betalen we in 2040 174 miljard euro aan de zorg. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. Met elkaar moeten we kijken hoe we de zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden voor iedereen. Het nieuwe kabinet heeft mooie voornemens om de zorgkosten minder hard te laten stijgen”, aldus Margriet Schneider.

Door: Nationale Zorggids