Normal_calendar-2468975_960_720

Het is ieder jaar nog maar de vraag of er iets uit het basispakket van de zorgverzekering verdwijnt of dat er alleen maar behandelingen bijkomen. De overheid maakt dit vaak al in de lente bekend, maar tegen de tijd dat het bijna zo ver is, zijn we het eigenlijk alweer vergeten. Daarom zetten we vandaag nog even op een rijtje wat er komend jaar verandert en hoe het basispakket voor 2018 eruit ziet. 

Geen behandelingen uit het pakket

In een bericht van de overheid in mei mochten we al vaststellen dat er geen behandelingen uit het pakket verdwijnen, maar wel bij komen. Welke behandelingen komen er vanaf 2018 bij?

Behandelingen oefentherapie
Mensen met artrose aan de heup- of kniegewrichten krijgen de eerste twaalf behandelingen oefentherapie vergoed.

Zittend ziekenvervoor voor kankerpatienten
Kankerpatienten die immuuntherapie ontvangen, krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.

Verzorging aan minderjarigen
Verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen) aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft, wordt vanaf 2018 altijd vergoed vanuit het basispakket. De zorg die minderjarigen krijgen om zelf de algemene dagelijks levensverrichtingen (eten, aankleden) uit te voeren, blijft onder de Jeugdwet vallen.

Voor een overzicht van de inhoud van het basispakket ga je naar de website van Rijksoverheid.

Fysiotherapie blijft een punt van discussie

Fysiotherapie zit ook in 2018 gedeeltelijk in het basispakket. Wat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie krijgt. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Als deze behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen om meer (maar maximaal negen) behandelingen te vergoeden. Jongeren met chronische aandoeningen (bijvoorbeeld MS, spierziekten, progressieve scoliose) kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen.

Ben je ouder dan 18 jaar en heb je een chronische aandoening? Dan krijg je de fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste behandelingen betaal je uit eigen zak. Zonder chronische aandoening wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) luidde afgelopen week de noodklok over de sterk afgenomen dekking voor fysiotherapie in de meeste aanvullende zorgverzekeringen. Lees hier meer over in het artikel ‘Fysiotherapeuten bezorgd over afnemende dekking zorgverzekeringen’ en lees hier de reactie van Zorgverzekeraars Nederland.

Naar de tandarts

De basisverzekering vergoedt diverse verschillende tandheelkundige behandelingen. Wie ouder is dan 18 jaar, krijgt echter geen periodieke controle meer vergoed. Volwassenen krijgen enkel de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp vergoed, evenals rontgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor kinderen geldt dat ook de periodieke controle, het verwijderen van tandsteen en het aanbrengen van vullingen door de basisverzekering wordt gedekt.

Hoe zit dat met medicijnen?

Met medicijnen gaat het vaak net iets anders. 1 januari is niet per se de startdatum om in het basispakket te worden opgenomen. Medicijnen worden veelal gedurende het jaar opgenomen in het basispakket. Een voorbeeld is het medicijn tegen taaislijmziekte. Die zit per 1 november 2017 in het basispakket, omdat voormalig minister Schippers een week ervoor een akkoord wist te bereiken over de prijs.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Op de website medicijnkosten.nl is te vinden of een medicijnen geregistreerd is of niet. Wat exact vergoed wordt, hangt af van de zorgverzekering. Daarom is het altijd verstandig om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Eigen risico

Op Prinsjesdag maakt de overheid bekend het eigen risico te verhogen van 385 euro naar 400 euro. Dit zou geen politiek besluit zijn geweest, maar enkel een automatisch gevolg van de groeiend zorguitgaven. Begin oktober besloot het kabinet om het eigen risico toch niet te verhogen. De prijs van de zorgpremie zal daardoor de komende jaren wel omhoog gaan.

Zorgtoeslag

Het bedrag voor de zorgtoeslag gaat per 1 januari 2018 wel omhoog. Voor alleenstaanden met een wettelijk minimumloon geldt een maximum zorgtoeslag van 1.139 euro per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens met een wettelijk minimumloon krijgt maximaal 2.121 euro per jaar. 

Volgende week: gecontracteerd en niet-gecontracteerde zorg: hoe zit dat precies? 

Door: Redactie Nationale Zorggids