Logo_medisch_centrum_alkmaar_mca_logo

Evean, ’t Praethuys en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) houden op dinsdag 9 december een themamiddag voor vrouwen met kanker en hun naasten over ‘hormoontherapie bij vrouwen’. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, Westerweg 50 te Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar. Het bijwonen van deze middag is gratis. Dit meldt MCA.

Deze tweede bijeenkomst gaat over ‘Hormoontherapie bij vrouwen’. Deskundige mevrouw S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie MCA, vertelt over de behandeling met hormonale therapie bij de verschillende vormen van kanker. Tijdens deze middag wordt ook ingegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe daar mee om te gaan. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van het MCA, telefoon: 072 - 548 35 00.

Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25. Deze bijeenkomst is de 3e van een serie van 8 themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

© Nationale Zorggids