Normal_flowers-3282231_960_720

Het opvallende aan het brengen van nieuws is dat het vaker om negatief nieuws gaat dan om positief nieuws. Dat is ook in een dynamische sector als de zorg het geval. Afgelopen maand is er dan ook weer veel gebeurd. Zo is er gesteggeld over de loondispensatie voor arbeidsbeperkten, kwam ouderenmishandeling in een verpleeghuis aan het licht en uitten diverse partijen hun zorgen over de stijgende zorgkosten. Aan de andere kant lijkt het erop dat de griepepidemie eindelijk ten einde komt, wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen Lyme en presenteert het kabinet een plan om fraude in de zorg tegen te gaan. 

Banenplan gehandicapten onder vuur 

Zeven berichten. Zoveel plaatsten we over het plan voor loondispensatie voor arbeidsbeperkten. Wat is er aan de hand? Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het voor werkgevers mogelijk maken om mensen met een beperking minder dan het minimumloon te betalen om zo meer werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten te creëren. Het voorstel stuit op veel weerstand bij gehandicapten, omdat zij minder kunnen gaan verdienen dan het minimumloon.

Vakbonden verzetten zich hiertegen, evenals de Sociale Alliantie, bestaande uit meer dan vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen, waaronder Ieder(in) en Humanitas. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het plan van Van Ark en duidelijk werd dat ook de Kamer kritisch is. Voordat zij haar plan om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen kan uitvoeren, moet ze op zoek naar meer draagvlak.

Ouderenmishandeling in verpleeghuis De Leeuwenhoek

In verpleeghuis de Leeuwenhoek in Rotterdam worden ouderen regelmatig verbaal en fysiek mishandeld. Trouw werd hierover getipt door een klokkenluider. De omstandigheden zouden mensonterend zijn. Interne stukken, foto’s en gesprekken met familielieden bevestigen de verhalen van mishandeling. De bewoners (ouderen met dementie) zouden worden uitgescholden, worden bestolen door het personeel en worden onthouden van belangrijke behandelingen, zoals het krijgen van medicatie. Ook hebben bewoners blauwe plekken.

Humanitas, de stichting waar het verpleeghuis onderdeel van is, zegt dat de klachten overdreven zijn. De bestuursvoorzitter van de organisatie zegt dat er op het totale aantal van tienduizend cliënten super weinig incidenten zijn geweest. Hij stelt dat de omgangsnormen in De Leeuwenhoek wat ruwer zijn omdat er gewerkt wordt met zo’n 160 verschillende culturen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gebracht van de misstanden en brengt binnenkort een paar onverwachte bezoeken aan het verpleeghuis.

Trackers op websites zorgverzekeraars 

Privacy is een almaar terugkerend onderwerp van gesprek. En dat is niet gek, want mensen hechten veel waarde aan hun privacy. Het internet heeft er echter voor gezorgd dat de lijnen wat vervaagden. Deze maand bleek dat zorgverzekeraars gebruikmaakten van de zogeheten Facebook-pixel-plugin. Een functie op de website die surfgedrag naar Facebook stuurt zodat deze gepersonaliseerde advertenties kon laten zien. Het zou onder meer gaan om Menzis, ONVZ, CZ en Ohra. Ook het Diakonessenziekenhuis in Utrecht maakte er gebruik van. Door deze plugin te gebruiken, handelden de zorgverzekeraars in strijd met de wet.

Door alle commotie zijn de zorgverzekeraars gestopt met het gebruik van de plugin. Nu blijken er ook andere trackers te bestaan die het medisch surfgedrag van verzekerden doorsturen naar andere partijen. Of deze inmiddels verwijderd zijn, is niet bekend.

Wat gebeurde er nog meer?

In maart staakte Coöperatie Laatste Wil met al haar activiteiten. Desondanks verscheen het deze week weer in het nieuws omdat leden zich bedrogen voelen en zich dus afmelden als lid. Het omstreden zelfdodingsmiddel dat de Coöperatie promootte verscheen overigens onlangs op Marktplaats. Daarnaast hebben zeker 85 medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag een officiële waarschuwing gekregen wegens het onrechtmatig inzien van het dossier van Samantha de Jong, ofwel Barbie.

Na negentien weken is de griepepidemie, die twee keer zolang als normaal heerste, bijna voorbij. Vorige week waren er nog zo’n 36 op de 100.000 mensen geveld door de griep. Eerder stond de teller nog op 55. Er is sprake van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn. De epidemie is echter pas officieel voorbij als we twee weken achter elkaar onder deze epidemische grens zitten. Dat is hoogstwaarschijnlijk deze week het geval!
En:

Meest gelezen artikelen van april

Geheel passend in het kader van de Week van de Teek die in april plaatsvond, is ons artikel over Lyme-vaccins zeer goed ontvangen. Dat vinden wij best logisch, omdat steeds meer mensen zich beginnen af te vragen waarom er eigenlijk geen vaccin tegen de ziekte van Lyme is. Nu blijkt dat er in het verleden vaccins zijn geweest, maar dat er nog te veel bijwerkingen waren. Niet alleen Oostenrijkse vaccinmaker is nu bezig met een vaccin, maar ook in Nederland wordt er hard aan gewerkt. Ons bericht over artsen die seksproblemen bij patiënten met bijvoorbeeld kanker beter bespreekbaar moeten maken, deed het ook goed. Het is natuurlijk vaak nog een taboe. Voor patiënt en arts en daarom is het belangrijk dat er over geschreven, maar vooral gesproken wordt.

Een psychische aandoening kan een gevolg zijn van allergische astma of hooikoorts, zo blijkt uit een nieuw Taiwanees onderzoek. Volgens de onderzoekers hebben mensen met een dergelijke allergie ruim 1,5 keer zoveel kans op een psychische stoornis dan mensen zonder astma of hooikoorts. Een andere opvallende bevinding is de hoeveelheid ‘verborgen zwangerschappen’ die voorkomen. Het blijkt namelijk dat deze regelmatig voorkomen, en het opleidingsniveau van zowel de moeder als de familie zou daar niets mee te maken hebben. Geschat wordt dat er jaarlijks in elk groot ziekenhuis tot twee baby’s ter wereld komen zonder dat de zwangerschap bekend was.

Tot slot de conclusie van diverse Nederlandse ziekenhuizen dat antidepressiva samen met preventieve therapie de beste remedie is tegen een terugval van een depressie.

Door: Redactie Nationale Zorggids