Normal_baby_ziekenhuis_geboorte_pasgeboren

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: dode door lassakoorts, perinatale sterfte stagneert en het gebruik van lachgas in het verkeer neemt toe. 

Maandag: tropenarts met lassakoorts overleden in LUMC

De tropenarts met lassakoort die in het LUMC werd behandeld is afgelopen week overleden. Een directe collega van deze arts uit Sierra Leone is ook besmet met lassakoorts. Waarschijnlijk zijn ze bij behandeling van dezelfde patiënt besmet geraakt. Het lassavirus dat de koorts veroorzaakt komt in Nederland nauwelijks voor. Als het al voorkomt, neemt een medisch professional het vaak mee uit West-Afrika. De laatste keer dat lassakoorts werd gemeld was in 2000. Ook toen kwam de persoon te overlijden.

Dinsdag: babysterfte in Nederland daalt niet meer, inzetten op preventie noodzakelijk

Het aantal kinderen dat in 2018 rond de geboorte stierf, is vergelijkbaar met het sterftecijfer in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. Nederland heeft grote stappen gezet in de geboortezorg, maar verbetering blijft nodig. Vorig jaar overleefden ruim duizend baby’s de vroeggeboorte niet. Het voorkomen van vroeggeboorte en van lage geboortegewichten zijn belangrijke aandachtspunten bij het terugdringen van perinatale sterfte. 

Woensdag: premie tandartsverzekering vaak hoger dan daadwerkelijke kosten

Hoewel 77 procent van de Nederlanders in 2019 beschikte over een aanvullende tandartsverzekering, maakte maar liefst één op de drie verzekerden hier geen gebruik van. De meest gekozen dekking voor tandartsverzekeringen is 250 euro per jaar met een vergoeding van 75 procent. De premie hiervoor bedraagt voor 2020 gemiddeld 147,50 euro per jaar. De premies liggen in de meeste gevallen ver boven de gemiddeld verbruikte tandartskosten van 128 per jaar. Consumenten zouden daarom moeten afwegen of een tandartsverzekering voor hen rendabel is.

Donderdag: gebruik lachgas in het verkeer neemt toe: hoe kan de politie dit aanpakken?

De politie krijgt steeds meer meldingen over lachgasgebruik in het verkeer. Hierover maakt men zich grote zorgen, want de gevolgen kunnen desastreus zijn. Iemand die staand lachgas gebruikt, valt mogelijk om. Een automobilist die lachgas gebruikt, kan een dodelijk ongeval veroorzaken. De vraag is en blijft: wat kan de politie hieraan doen?

Vrijdag: plegers van miljoenenfraude met pgb krijgen celstraf

Twee broers uit Utrecht krijgen 3,5 en 4 jaar celstraf voor de miljoenenfraude die zij pleegden met het persoonsgebonden budget (pgb). In vier jaar tijd maakten ze zo’n 4,5 miljoen euro buit, dat zij in eigen zak staken en deels ook deelden met cliënten. Naast de celstraf hebben ze ook een beroepsverbod voor zes jaar gekregen voor de zorgsector. 

Door: Nationale Zorggids