Normal_tandarts_tandartsstoel_gebit_mond

Hoewel 77 procent van de Nederlanders in 2019 beschikte over een aanvullende tandartsverzekering, maakte maar liefst één op de drie verzekerden hier geen gebruik van. De meest gekozen dekking voor tandartsverzekeringen is 250 euro per jaar met een vergoeding van 75 procent. De premie hiervoor bedraagt voor 2020 gemiddeld 147,50 euro per jaar. De premies liggen in de meeste gevallen ver boven de gemiddeld verbruikte tandartskosten van 128 per jaar. Consumenten zouden daarom moeten afwegen of een tandartsverzekering voor hen rendabel is. Dit meldt Prisewise.

Het advies van tandartsen en mondhygiënisten voor mensen met een gezond gebit is twee tandartscontroles per jaar en minimaal één gebitsreiniging. De gemiddelde kosten hiervoor bedragen 123 euro per jaar. Nederlanders ontvangen daarentegen gemiddeld 1,4 periodieke tandartscontroles per jaar waarvan de kosten gemiddeld 31 euro bedragen. Met alleen een basisverzekering ben je als volwassene niet verzekerd voor de tandarts of mondhygiënist. Veel mensen kiezen daarom voor een aanvullende tandartsverzekering.

30 procent weet niet hoeveel er vergoed wordt van hun tandartsverzekering

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ruim 30 procent van de aanvullend verzekerden niet weet welk bedrag vergoed wordt vanuit zijn/haar tandartsverzekering. De meerderheid koos voor een lage dekking tot 250 euro of 500 euro. En ruim één op de tien respondenten koos voor een hoge dekking: vergoedingen tot 750 euro of 1.000 euro.

Speciale gevallen

Wanneer de tandarts een doorverwijzing geeft naar de kaakchirurg in het ziekenhuis, wordt de behandeling uitgevoerd door een medisch specialist en valt deze onder de dekking van de basisverzekering. Het eigen risico van minimaal 385 euro gaat er dan wel eerst vanaf. Speciale ingrepen zoals bruggen, implantaten en kronen vallen niet onder de basisverzekering; deze behandelingen gaan vaak gepaard met hogere kosten en worden (deels) vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering.

Nodig of overbodig?

De Kok zegt hierover: “Het is verstandig om vóór het einde van het jaar aan je tandarts te vragen of je op korte termijn bepaalde behandelingen nodig hebt en als dat zo is, een zorg- of behandelplan op te stellen. Dan kun je op basis hiervan je zorgverzekering vergelijken en kiezen voor de best passende aanvullende tandartsverzekering. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het voordeliger zijn om de rekening van tandarts en mondhygiënist zelf te betalen. Tandartsen dienen bij duurdere behandelingen van meer dan 250 euro altijd eerst een offerte te maken voor patiënten.”

Door: Nationale Zorggids