Normal_kaars__lichtje__lampje

De tropenarts met lassakoorts die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werd behandeld is zaterdagavond overleden. Een directe collega van deze arts uit Sierra Leone is ook besmet met lassakoorts. In het ziekenhuis in Sierra Leone zijn zij waarschijnlijk bij behandeling van dezelfde patiënt besmet geraakt. Deze arts is zaterdag onder strikte isolatie vervoerd naar Nederland en in het UMC Utrecht opgenomen in het behandelcentrum binnen het Calamiteitenhospitaal. Dit is gescheiden van de rest van het ziekenhuis, zo meldt RIVM. 

In het ziekenhuis in Sierra Leone werken nog enkele andere Nederlandse zorgverleners. De Nederlandse zorgverleners die contact hebben gehad met de twee patiënten met lassakoorts zijn inmiddels ook teruggevlogen. Zij zijn met een speciale vlucht naar Nederland gekomen. De zorgverlening in het ziekenhuis in Sierra Leone is overgenomen door andere artsen, zodat de zorg daar zo goed mogelijk geborgd blijft.

Kans op besmetting klein

Bij lassakoorts is de kans klein dat mensen elkaar besmetten. Maar de ziekte kan ernstig verlopen. Daarom hebben de GGD en RIVM in kaart gebracht wie er contact heeft gehad met deze patiënten. Deze personen (zogenaamde contacten) moeten twee keer per dag temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Mensen zijn pas besmettelijk voor anderen als zij zelf ook klachten hebben. Door deze vroege opsporing van contacten is de kans klein dat het virus zich in Nederland verspreidt.

Verspreiding virus

Lassakoorts wordt veroorzaakt door het lassavirus. Dit virus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het virus zich soms van mens op mens verspreiden. De meeste personen krijgen geen klachten na een besmetting, maar soms kunnen mensen zo ernstige klachten krijgen dat ze overlijden.

Door: Nationale Zorggids