Normal_pasgeboren_baby

Het aantal kinderen dat in 2018 rond de geboorte stierf, is vergelijkbaar met het sterftecijfer in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. Nederland heeft grote stappen gezet in de geboortezorg, maar verbetering blijft nodig. Vorig jaar overleefden ruim duizend baby’s de vroeggeboorte niet. Dit melden Algemeen Dagblad en Perined die jaarlijks cijfers hierover naar buiten brengt. 

In de afgelopen vijftien jaar zijn verschillende beleidsmaatregelen en veranderingen in geboortezorg en preventie in gang gezet. De toegenomen samenwerking tussen ketenpartners, de ontwikkeling van een gezamenlijke zorgstandaard in de geboortezorg, de invoering van de 20-wekenecho, minder tweelingen na IVF en verbeteringen in de zorg voor pasgeboren kinderen op de neonatale intensive care hebben bijgedragen aan een daling van babysterfte.

Vroeggeboorte voorkomen 

Het voorkomen van vroeggeboorte en van lage geboortegewichten zijn belangrijke aandachtspunten bij het terugdringen van perinatale sterfte. Preventieve maatregelen zijn het vóór of tijdens de zwangerschap aanpassen van de leefstijl, zorg voor kwetsbare zwangeren of het inzetten van op de risicofactor of ziekte toegesneden zorg en hulpverlening. Inmiddels zijn er in de geboortezorg veel initiatieven voor verdere verbetering geïnitieerd, waar ook ‘Kansrijke Start’ en het Nationaal Preventieakkoord deel van uitmaken.

Vertrouwd groepje zorgverleners 

Ank de Jonge van het Amsterdam UMC denkt dat veel vroeggeboortes voorkomen kunnen worden als een zwangere vrouw van het begin tot einde een klein groepje vertrouwde verloskundigen of gynaecologen om zich heen heeft. Een klein, bekend team helpt problemen vroegtijdig op te sporen en verlaagt het stressniveau bij de vrouw. “En stress is gewoon niet goed voor de zwangerschap.”

Door: Nationale Zorggids