Nationale Zorggids

NZG Licht Verstandelijk Beperkte Pubers door Elske Idema

Datum 23 mei 2019
Tijd 09:30 uur - 11:30 uur
Titel Licht Verstandelijk Beperkte Pubers door Elske Idema
Regio Zeeland
Plaats Terneuzen
Adres Jacob Catsstraat 7, 4532 BW Terneuzen
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg
Website https://www.juvent.nl/agenda/licht-verstandelijk-beperkte-pubers-door-elske-idema-2/
Samenvatting

In de puberteit maken jongens en meisjes lichamelijke veranderingen door die hun gevoelens, gedrag en relaties beïnvloeden. Naast het hebben van nieuwe en verwarrende gevoelens raken zij gevoelig voor de mening van anderen (leeftijdgenoten), vinden ze het belangrijk ergens bij te horen en willen zij een eigen identiteit ontwikkelen, in een pleeggezin met pleegouders een bijkomende en moeilijke ontwikkelingstaak. Net als ieder ander willen pubers met een licht verstandelijke beperking meer zelfstandig worden en zich losmaken van de (pleeg)ouders.

 

Tegelijkertijd merken zij dat ze erg afhankelijk van de pleegouders zijn; de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling blijkt niet meer parallel met de sociaal-emotionele ontwikkeling te lopen. Er ontstaat een steeds groter verschil tussen wat het kind fysiek (seksueel) wil/kan en wat het sociaal-emotioneel ‘aankan’. Dit brengt risico’s en mogelijk problemen met zich mee.

 

In de praktijk komt het hebben van een licht verstandelijke beperking en het vertonen van risicovol gedrag vaak in combinatie voor. Toch zien we misschien belangrijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling over het hoofd waardoor er juist sneller risicovol gedrag ontstaat. Dan vervallen we in begrenzing, controle, toezicht, straf.

 

Tijdens deze bijeenkomst praten we over het verleggen van onze aandacht; van problemen naar mogelijkheden.

 

Centraal staat de vraag:  Wat is er nodig om een gezonde ontwikkeling te bevorderen?

 

Er is een lezing, er is voldoende tijd om gedachten en ervaringen met elkaar uit te wisselen en je krijgt tips.

 

 

NZG Blog

Help, onze kernwaarden zijn niet onderscheidend!

Normal_sjors_van_leeuwen

Help, onze kernwaarden zijn niet onderscheidend! Die kreet heb ik de afgelopen jaren vaak gehoord. Je kent het ongetwijfeld wel, de sessies om te komen tot een set onderscheidende kernwaarden. Met als resultaat een rijtje inwisselbare containerbegrippen als klantgericht, zorgzaam, professioneel en betrouwbaar. Wie kan daar tegen zijn? 

NZG Interview

Psychotherapeut Bianca de Moor: 'EMDR-therapie kan vrouwen de regie over een zwangerschap teruggeven'

Normal_bianca_de_moor


De ene moeder zit na de geboorte van haar baby nog dagenlang op een roze wolk, de ander vergeet de bevalling het liefst zo snel mogelijk. Zo’n tien procent van de vrouwen e...