Nationale Zorggids

NZG Ouderenzorg nieuws

Normal_amsterdam-2684933_960_720

Buurtteams moeten zorg in Amsterdam laagdrempeliger maken


Het college van burgemeester en wethouders gaat de zorg dichter bij de Amsterdammers organiseren door de invoering van buurtteams waarbij iedereen terecht kan. Inwoners met vragen of zorgen op het gebied van sociale zorg, welzijn, schulden en veiligheid kunnen zich vanaf 2021 richten tot één herkenbaar loket in hun eigen wijk. De buurtteams word...

Normal_geld_stethoscoop_pillen

‘Zorgkosten lopen op tot 63,5 miljard door personeelstekorten’


Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren. Naast de inkoop van steeds duurdere medicijnen leidt dit ertoe dat de zorgkosten steeds verder oplopen. De totale kosten voor de vier grote deelsectoren in de zorg – ziekenhuizen, de verpleeghuis- en thuiszorg, de ggz en gehandica...

Normal_dpt-dementie-publiek-annavankooij-3

Thuis wonen met dementie: hoe lang kan het?


Op zondag 23 februari besteedt het tv-programma De publieke tribune van omroep Human aandacht aan dementie en thuis blijven wonen. De uitzending komt vanuit woonzorgcentrum Laurens Maasveld in Rotterdam. In het publiek onder meer mantelzorgers, patiënten, een specialist ouderengeneeskunde, sociaal werkers, casemanagers dementie en thuiszorg-mede...

Normal_schoonmaken_-_huishoudelijke_hulp_-_wmo

Recht op huishoudelijke hulp verlengd bij veertig huishoudens Friesland


Het recht op huishoudelijke hulp bij ongeveer veertig huishoudens in de gemeente Smallingerland (Friesland) wordt tijdelijk verlengd. Door vertragingen met herindicaties kregen deze mensen geen vergoede huishoudelijke hulp. De oorzaak van de vertragingen zou de landelijke invoering van een abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zijn. Dit mel...

Normal_ziekenhuis__ziekenhuisgang

Week 7: zorgbreed tekort aan personeel, geld en medische hulpmiddelen


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: dreigende tekorten aan medische instrumenten in ziekenhuizen en financiële tekorten in de langdurige zorg, personeelstekorten in de hele zorgsector ...

Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Last onder dwangsom voor Den Bouw en Bij de Keien beëindigd


De last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had opgelegd aan de zorginstelligen Den Bouw in Warnsveld en Bij de Keien in Puth is beëindigd. Beide instellingen voldoen inmiddels aan een eerder opgelegde aanwijzing van de inspectie. Dit meldt de IGJ.

Normal_ouderenzorg_ouderen

Verscherpt toezicht woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist opgeheven


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist, onderdeel van zorggroep Charim, beëindigd. Amandelhof heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen. Dit meldt de IGJ.

Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

Flexwerkers krijgen mogelijk te maken met maximumtarief van het kabinet


Als het aan het kabinet ligt, kunnen flexwerkers in de zorg straks geen heel hoge tarieven meer vragen voor hun diensten. Het tarief moet ‘in redelijke verhouding’ staan tot de kosten die een medewerker in loondienst zou maken. Dit moet voorkomen dat flexwerkers te hoge tarieven gaan vragen waardoor de zorgsector te duur wordt en waardoor de con...

Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

IGJ: 'Last onder dwangsom voor Thuiszorg Olympia bv'


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Thuiszorg Olympia bv een last onder dwangsom opgelegd. Thuiszorg Olympia levert in Eindhoven en omgeving zorg aan cliënten thuis en voldoet nog niet geheel aan het eerste deel van een eerder opgelegde aanwijzing. Dit meldt de Inspectie.

Normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

Bouwer uit Ten Boer maakt 130 Wonderfoons voor dementerende ouderen


De Wonderfoon, een uitvinding van drie bouwers uit Harderwijk, is een groot succes gebleken bij dementerende oudere mensen. De Wonderfoon is een omgebouwde PTT-telefoon (type T65), die oude liedjes van vroeger afspeelt voor dementerende ouderen. Ron Buist uit Ten Boer rondt zijn project met de Wonderfoon, na het maken van in totaal 130 Wonderfoo...

Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Meer mantelzorgers recht op huurtoeslag sinds wijziging regels


Sinds de regels voor huurtoeslag in 2020 zijn veranderd, blijkt dat meer mantelzorgers recht hebben op huurtoeslag. Eén van de oorzaken is het verhogen van de maximale inkomensgrens. Daarnaast vallen veel mantelzorgers of hun huisgenoot onder de ‘bijzondere situaties voor de huurtoeslag’. Dit meldt het Mantelzorgcentrum.

Normal_rss_entry-218313

'Langdurige zorg in verpleeghuizen moet fors meer geld krijgen'


Het kabinet moet inderdaad "fors" meer geld uittrekken voor de verpleeghuiszorg, zegt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. "Dat kan niet anders" nu uit een prognose blijkt dat deze zorg dit jaar 342 tot 475 miljoen euro tekort dreigt te komen.

Normal_rss_entry-218251

RIVM: griepepidemie in Nederland


In Nederland is een griepepidemie uitgebroken. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Normal_normal_oudere_dementie

NZa: tekort in langdurige zorg minstens 342 miljoen euro


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekent de zorgautoriteit voor 2020 een tekort van 342 miljoen euro. Maar als de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meegenomen wordt in de ...

Logo_nvve_levenseinde_euthanasie_logo

Bijeenkomst NVVE over dementie en zelfgekozen levenseinde


Het zelfgekozen levenseinde staat meer dan ooit in de belangstelling. De NVVE houdt tijdens de Week van de Euthanasie, van 7 tot en met 14 februari, verspreid over het land informatieve bijeenkomsten over keuzevrijheid aan het eind van het leven. Aansluitend op deze week organiseert het ministerie van Volksgezondheid van 15 februari tot en met 1...

Normal_mantelzorg__thuiszorg

Last onder dwangsom voor thuiszorgorganisatie Zeker in de Zorg


De inspectie heeft Zeker inde Zorg bv een last onder dwangsom opgelegd. Zeker in de Zorg, een thuiszorgorganisatie in Delft, Zoetermeer en omgeving, voldoet nog niet geheel aan een eerder opgelegde aanwijzing. Dit meldt de IGJ.

NZG Van onze klanten

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Niet van steen

Normal_broeder_joost

Ruim een jaar geleden had ik een gesprek met een mantelzorger wiens partner een maand ervoor overleed. In zo'n gesprek bespreek ik het overlijden zelf, de dagen voor en na het overlijden en of de familie in kwestie nog zaken heeft opgemerkt die zij ons willen melden, waar we toch iets beter op moeten letten. Daarnaast is het een goede manier om ...

NZG Interview

Roep om meer barrières en drempels tegen zorgfraudeurs

Normal_geld__pennen__contract__afspraak


Huisartsen die een te hoge vergoeding vragen aan toeristen. Een zorgaanbieder die het pgb int van jongeren met een beperking en hen vervolgens onbetaald laat werken in een ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht