Nationale Zorggids

NZG Ouderenzorg nieuws

Normal_rss_entry-279005

GGD: bel niet over prik met overgebleven vaccin


GGD GHOR Nederland roept mensen op niet met de huisarts, medisch specialist of de GGD te bellen met vragen over het vaccineren van kwetsbare mensen met overgebleven vaccins. Het heeft volgens de organisatie ook "geen enkele zin" om naar een locatie te komen in de hoop op een overgebleven dosis.

Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Ouderenzorg van Stichting Amsta onder verscherpt toezicht


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Amsta onder verscherpt toezicht gesteld. Amsta biedt op 18 van haar locaties in Amsterdam langdurige intramurale ouderenzorg, maar slaagt er niet in om daar stabiel goede en veilige zorg te geven. De inspectie heeft oog voor eerdere inspanningen om tot verbeteringen te komen, maar he...

Normal_dag_van_de_verpleging_week_16_1

Houd onze pagina en social media kanalen in de gaten!


In de periode van 3 mei tot en met 14 mei 2021 geven wij middels een winactie €250,- aan VVV Cadeaukaarten weg aan de zorgmedewerkers in ons land. 

Normal_rss_entry-279029

Risicogroepen mogelijk eerder geprikt, patiëntenorganisaties blij


Patiëntenorganisaties zijn blij dat coronaminister Hugo de Jonge gaat kijken of mensen tussen 18 en 60 jaar met een verhoogd medisch risico mogelijk toch iets eerder kunnen worden ingeënt tegen corona. Het gaat om zo'n 1,1 miljoen mensen, aldus de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in).

Normal_mondkapje__coronavirus

Week 15: versoepelingen verder weg, Britse variant & coronazelftest


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_rss_entry-278825

Kamer wil dat mensen onder de 60 voor AstraZeneca kunnen kiezen


Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat 60-minners kunnen kiezen om toch het AstraZeneca-vaccin te ontvangen, nadat later dit jaar alle 60-plussers de prik hebben gehad. Ook als er een ander vaccin is dat volgens de strategie van de overheid niet meer wordt ingezet, maar waar wel een voorraad van is, zouden mensen daar zelf voor moeten kunne...

Normal_vaccineren_inenten_prik

Mensen geboren in 1952 kunnen alvast afspraak maken voor coronavaccinatie


Begin volgende week ontvangen de eerste mensen uit de volgende leeftijdsgroep een uitnodiging voor een coronavaccinatie van het RIVM. Het gaat om mensen die geboren zijn in 1952. De uitnodigingen vallen vanaf dinsdag op de mat. In totaal gaat het om ongeveer 200.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend. Dit meldt RIVM. 

Normal_rss_entry-278760

Alle vaccins AstraZeneca zijn tot eind mei nodig voor 60-plussers


Met de coronavaccins van AstraZeneca die Nederland de komende tijd geleverd krijgt, kunnen tot eind mei 60-plussers worden gevaccineerd. "Het is niet zo dat ik er niets mee kan, ze blijven gewoon nodig", zegt Jaap van Delden, die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de leiding heeft over de coronavaccinaties.

Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Reguliere zorg in basispakket nam in 2020 af met 2,2 miljard euro


Door zorguitval in verband met de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in het basispakket in 2020 met 4,7 procent ten opzichte van 2019. Dat is een daling van 2,2 miljard euro. Daartegenover staan de extra coronakosten van 3,9 miljard euro. Daardoor stijgen de totaal gemaakte kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) stabiel met 3,7 p...

Normal_geweld_agressie

FNV: ‘Gebruik VWS-subsidie voor aanpakken interne agressie in de zorg’


Vakbond FNV vindt dat het ministerie van Volksgezondheid de subsidies die vrijkomen voor aanpak van agressie en geweld in de zorg, vooral moet inzetten om interne agressie aan te pakken. De nadruk ligt volgens de vakbond nu vooral op weerbaarheidstrainingen en voorlichting van medewerkers, maar de werkgever speelt ook een grote rol en moet inter...

Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Advieslijn Veiligheid van ANBO informeert ouderen over fraudegevaren


Ouderenbond ANBO heeft een nieuwe advieslijn het leven geroepen. Via de Advieslijn Veiligheid kunnen ouderen advies en informatie inwinnen over fraudepreventie. Zodat zij in de toekomst minder snel slachtoffer zijn van nepmails uit naam van banken of via spoofing. Dit meldt ANBO. 

Normal_rss_entry-278517

Dilemma hoe zorgbonus verdeeld moet worden, stelt Van Ark


Het is "een dilemma" hoe hoog de zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen, schrijft demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Of de bonus wordt 500 euro netto voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en veel ziekteverzuim daardoor hebben, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat la...

Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

Nieuw Innovatiefonds Ouderenzorg wil investeren en implementeren


Initiatiefnemers met een vernieuwend concept dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis kunnen binnenkort terecht bij het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ). Zorgorganisaties Archipel, Envida, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ (onderdeel van CZ) slaan de handen ineen en richte...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

‘Praktijk worstelt met invoering Wet zorg en Dwang’


De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week. Volgens Rian van de Schoot van Vilans zijn de hogere kosten wel te verklaren, omdat de praktijk worstelt met hoe de wet goed uit te voeren. Ook is zichtbaar dat de essentie van de w...

Normal_rss_entry-278439

'Coronavaccin AstraZeneca niet in trek bij 60-plussers'


AstraZeneca is niet in trek bij 60-plussers. Meer dan vier op de tien mensen in deze leeftijdsgroep (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden, willen niet met dit vaccin worden ingeënt. 55 procent is nog wel bereid om het AstraZeneca-vaccin te nemen.

Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Twee tot drie keer zoveel 80-plussers in 2050


Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800.000 in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. Dit meldt het CBS. 

NZG Van onze klanten

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Wat een geluk dat ik jou ken

Normal_lily_monori_van_dijken

In deze blog vertelt een patiënte over haar zeven weken op de afdeling Gynaecologie in het UMC Utrecht. Vanuit haar persoonlijke ervaring, ondersteund door haar professionele expertise als psycholoog en therapeut (zij werkt met patiënten/cliënten die doorgaans te maken hebben met hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk chronische traumatisering...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Coronabuddy: ‘Wij zijn de benen van de verpleegkundigen’

Normal_clay-banks-cezmop5ftv4-unsplash


Door de toestroom aan patiënten en uitval van eigen medewerkers door Covid-19 zijn veel ziekenhuizen op zoek naar extra hulp. Daarnaast is de zorg voor ernstig zieken coron...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht