Nationale Zorggids

NZG Ouderenzorg nieuws

Normal_rechtszaak1

Zorgkantoren in hoger beroep over onderbouwing tarieven Wlz


De zorgkantoren van CZ, VGZ, Eno, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid die onlangs door de rechter zijn gemaand om hun zorginkoop voor de langdurige zorg aan te passen, willen van de rechter weten hoe zij hun tariefpercentages moeten onderbouwen. De manier waarop zij dat nu moeten doen, achten zij niet uitvoerbaar. Dit meldt Zorgverzekeraars Nede...

Normal_spuit_prik_dokter

Hoe hanteren huisartsen personeelsuitval en de grote vraag naar griepprikken?


Op dit moment zijn huisartsenpraktijken door het hele land druk bezig met de griepvaccinatie. Ieder jaar krijgen 60-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen een uitnodiging voor een gratis griepprik. Dit jaar reageerden veel meer mensen op deze oproep dan in voorgaande jaren. De reden? Mensen lijken bang om dubbel besmet te worden: met ...

Normal_vaccin_prik

Grote vraag naar griepprik en veel uitval: hoe houden huisartsen de zorg draaiende?


Het griepseizoen komt er weer aan. De vraag naar griepprikken is groot: niemand wil griep bovenop corona krijgen. Welke voorzorgsmaatregelen nemen huisartsenpraktijken om veilig te vaccineren? En hoe gaan ze om met de extra drukte, ook veroorzaakt door personeelsuitval? We spreken Judith van Empel, persvoorlichter van de Landelijke Huisartsen Ve...

Normal_kaars_overlijden_dood

Vorige week vooral meer ouderen overleden


Tussen 12 tot en met 18 oktober 2020 overleden naar schatting meer dan 3.200 mensen. Dit is ruim tweehonderd meer dan een week eerder, toen er 2.996 mensen overleden. De sterfte in week 42 was daarmee bijna vierhonderd hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de tweede coronagolf. Dit meldt het CBS. 

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Flink minder cliënten kozen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging


Voor het eerst in jaren is er een daling te zien in het aantal cliënten én de kosten van niet-gecontracteerde zorg voor wijkverpleging. Tot 2019 steeg het gebruik van niet-gecontracteerde wijkverpleging. In 2016 maakten 16.000 cliënten er gebruik van, in 2017 21.000, in 2018 30.000 en in 2019 daalde dit plots naar 19.000 cliënten. Dit meldt Vekt...

Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

‘Zorgverleners Leerdam kennen coronavoorschriften niet genoeg’


Een Leerdammer organisatie die zorg verleent aan ouderen, voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Daarom heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de instelling, Stichting Present, een aanwijzing gegeven. Met name in de bestrijding van het coronavirus leeft Present op één locatie essentiële normen voor verantwoorde zorg ni...

Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

NZa komt met duiding van zorgplicht voor zorgverzekeraars


De corona-uitbraak stelt zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zwaar op de proef. Het is nu extra duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen die dat nodig heeft, op tijd zorg kan krijgen. Het garanderen van tijdige toegang tot zorg is een samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en overheid. Vo...

Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

Verpleeghuizen willen bezoekverbod door corona uit alle macht voorkomen


In geval van coronabesmetting tijdens de tweede golf willen Nederlandse verpleeghuizen niet weer (volledig) op slot voor bezoek. Tegelijkertijd zeggen ze niet te kunnen garanderen dat er geen bezoekverboden meer zullen komen. Voor veel verpleeghuizen is het lastig laveren tussen het welbevinden van de bewoners en het belang van infectiepreventie...

Normal_antipsychoticum_antidepressiva

Antipsychotica relatief veel gebruikt door 75-plussers


Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan zo’n 353.000 mensen minimaal één keer een antipsychoticum. De meeste gebruikers vallen in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Mensen met dementie in acute nood vallen tussen wal en schip


Sinds de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) kunnen dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking niet meer acuut onder dwang worden opgenomen door de ggz. Zij die crisishulp nodig hebben, vallen tussen wal en schip want veel regio’s hebben nog geen alternatief voor ggz-crisisdienst waar ze vo...

Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Horecapersoneel ondersteunt de zorg bij uitval door corona


Gronings en Drents horecapersoneel laat de oproep voor tijdelijk bijspringen in de zorg niet liggen. Massaal reageren zij op een zorginstelling die hen nodig heeft voor hun horecavaardigheden. De bedoeling is dat zij in vijf woonzorgcentra koffie en andere drankjes inschenken en als gastheer of -vrouw aan de slag gaan, legt de Noord-Nederlandse ...

Normal_geld1

Ombudsman wil duidelijkheid over eigen bijdragen Wmo en Wlz


De Nationale Ombudsman heeft de afgelopen maanden klachten en signalen ontvangen over de inning van eigen bijdragen voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijk wijze zorg en ondersteuning te...

Normal_rss_entry-253602

40 procent Nederlanders vindt het leven zinloos bij dementie


Vier op de tien Nederlanders zou het leven verder zinloos vinden als ze dementie krijgen. Van de mensen ouder dan 75, is dat zelfs 45 procent. Dat zegt Alzheimer Nederland, dat representatief onderzoek heeft laten doen onder meer dan 1100 Nederlanders van 45 jaar en ouder. Naar de mate van dementie waarbij de deelnemers niet meer verder zouden w...

Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Druk op leveren thuis- en verpleeghuiszorg neemt toe door corona


Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties doen er alles aan om de zorg voor ouderen te laten doorgaan, maar door het hoge corona-ziekteverzuim lukt dat in sommige regio’s niet meer. Brancheorganisatie ActiZ trekt aan de bel, want het ziet dat de zorg aan ouderen snel vastloopt. Dit meldt ActiZ. 

Normal_coronatest_coronavirus_corona

Week 41: corona beheersbaar, overlijden door herbesmetting & lockdown


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

Normal_vaccinatie_prik

In 2019 opnieuw een lichte stijging van het aantal griepvaccinaties


Van de groep mensen die verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, ontving in 2019 bijna 53 procent een griepvaccinatie. In 2018 was dit ruim 51 procent en in 2017 nog 50 procent. Dit meldt onderzoeksinstituut Nivel dat het aantal griepvaccinaties jaarlijks nauwgezet volgt, in opdracht van het RIVM. 

NZG Van onze klanten

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Wake up call of grote onzin?

Normal_marja_foto

Het schijnt dat ik wakker moet worden. Ik weet het, ben heel naïef... dat hoor ik vaker maar nu ben ik niet de enige die wakker schijnt te moeten worden... er zijn er meerdere die mij en alle anderen in mijn tijdlijn willen wekken. Heel lief maar oh neem mij niet mijn eigen Meryl Streep af en Tom, 'mijn' Tom Hanks en oh 'mijn' Oprah! Mensen waar...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Grote vraag naar griepprik en veel uitval: hoe houden huisartsen de zorg draaiende?

Normal_vaccin_prik


Het griepseizoen komt er weer aan. De vraag naar griepprikken is groot: niemand wil griep bovenop corona krijgen. Welke voorzorgsmaatregelen nemen huisartsenpraktijken om v...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht