Nationale Zorggids

NZG Ouderenzorg nieuws

Normal_politiebordje._politie

Weer ouderen de dupe van oplichtende scharensliep


Een terugkerend fenomeen met vaak ouderen als slachtoffer: scharensliep die de zaak oplicht. De afgelopen weken zijn er in ieder geval drie slachtoffers in Zeeland die in totaal bijna 350 euro afhandig zijn gemaakt. Dit meldt de Politie. 

Normal_oudere_rolstoel

Dunya Woonzorg verhindert overdracht cliënten en krijgt bevel opgelegd


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Dunya Woonzorg een bevel gegeven. De continuïteit van zorg voor de cliënten die tot 14 mei 2019 bij Dunya, locatie Lelie in Elst in zorg waren is in het gedrang omdat de Dunya de cliëntendossiers niet overdraagt aan de nieuwe zorgaanbieder. Dit meldt IGJ.

Normal_pen_schrijven

Politiek reageert verontwaardigd op mijmeringen Baudet over abortus


In een Engelstalige essay lijkt Thierry Baudet een uitgesproken mening te hebben over abortus en euthanasie. Dit tot grote woede van politieke partijen, waaronder de SP. Baudet heeft het over de achteruitgang van Europa, mede veroorzaakt door abortussen. “Koekoek”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Dit meldt RTL Nieuws. 

Normal_bezoek_minister_hugo_de_jonge

De Jonge bij ZGT in gesprek over bredere problematiek ‘100-dagen-patiënt’


Hoe zorgen we dat patiënten met een complexere zorgvraag niet langer in het ziekenhuis liggen dan nodig? Hoe voorkomen we dat ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen zonder dat dit echt nodig is? En als dat dan toch gebeurt, hoe wordt dan de vervolgzorg adequaat geregeld? Deze vragen stonden maandagavond centraal bij het...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

IGJ in gesprek over toezicht nieuwe wetten onvrijwillige en verplichte zorg


Op donderdag 23 mei houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een live chatsessie over de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en Dwang (Wzd) die beiden op 1 januari 2020 in werking treden. De IGJ houdt toezicht op de naleving van deze nieuw wetten en bereidt zich hierop voor. Dit meldt de inspectie.

Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Burgers winnen relatief vaak rechtszaak over Wmo


Burgers worden in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) relatief vaak in het gelijk gesteld. Waar burgers in de meeste rechtszaken tegen de overheid in 25 en 30 procent gelijk krijgen, is dat in rechtszaken tegen gemeenten 41 procent. Dit meldt NU.nl op basis van berichtgeving door Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer. 

Normal_justitie__rechtbank

Advies: tbs met dwangverpleging voor verdachte insulinemoorden


Verzorger Rahiied A., die ervan wordt verdacht insulinemoorden te hebben gepleegd, zou tbs met dwangverpleging moeten krijgen. Dit vindt een groep van psychiaters en een psycholoog die de 22-jarige man aan een persoonlijkheidsonderzoek hebben onderworpen. Dit meldt de Telegraaf. 

Normal_vaccin_inenten

Week 20: verplicht inenten, filet americain & nieuwe mazelenbesmetting


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: invriezen van filet americain kan gevaarlijke infectie voorkomen, verplichte inenting voor mazelen & zorgen om financiering van de jeugdzorg.

Normal_zakenman-man-bestuurder

Kabinet verkent haalbaarheid nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen


De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven. Dit meldt Rijksover...

Logo_logo_catharina_ziekenhuis

Stomadrager Catharina Ziekenhuis vaker zonder thuiszorg naar huis


Als patiënten die een stoma krijgen goed worden voorgelicht en continu gestimuleerd worden zelf hun stoma te verzorgen, hebben  in de meeste gevallen na ontslag geen thuiszorg meer nodig. Het Catharina Ziekenhuis is er samen met medisch speciaalzaak MediReva in geslaagd om negen van de tien patiënten met een stoma zonder thuiszorg veilig naar hu...

Normal_rekenmachine_geld

De Jonge sluit pijnlijke besluiten niet uit bij beheersing zorgkosten


Minister Hugo de Jonge waarschuwt voor de stijgende zorgkosten en wil weten wat er nodig is om deze te beteugelen. Hiernaar laat hij onderzoek doen en hij wil dat de Tweede Kamer ook initiatief toont en zelf met oplossingen komt. Dit meldt de Telegraaf. 

Normal_stemlokaal__verkiezingen__stemmen

188 meldingen over (on)toegankelijkheid Provinciale Statenverkiezingen


Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart, heeft het College voor de Rechten van de Mens 188 meldingen ontvangen over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en stemhokjes. 28 procent van de meldingen ging over hulp bij het stemhokje en waren veelal ingediend door mensen een visuele beperking. Ongeveer één op de tien binnengekomen melding...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

De Jonge stelt Wet zorg en dwang niet uit,maar past inhoud aan


De invoering van de Wet zorg en dwang wordt niet uitgesteld, maar de inhoud wordt wel aangepast. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pakt enkele kritiekpunten vanuit de zorg en Tweede Kamer op en past daarmee de wet aan. Ook in de Wet verplichte ggz zal één en ander worden gewijzigd. Dit meldt Skipr. 

Normal_rss_entry-182086

Kamer wil babbeltruc zwaarder bestraffen


De Tweede Kamer wil babbeltrucs zwaarder bestraffen. Initiatiefnemers D66 en SP wijzen erop dat slachtoffers van dieven die zich binnenpraten zich vaak niet meer veilig voelen in hun eigen huis.

Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Twee teams HappyNurse Thuiszorg onder verscherpt toezicht


Twee Haagse teams van HappyNurse Thuiszorg, met vestigingen in heel Nederland, zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om team Escamp en team Schilderswijk waar verbeteringen nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Normal_mantelzorg__thuiszorg

Thuiszorg Drenthe mag proef doen zonder marktwerking in de nachtzorg


Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de thuiszorgorganisaties in Drenthe toestemming gegeven om een pilot te doen met nachtzorg zonder marktwerking. Samenwerking tussen de verschillende thuiszorgaanbieders Thuiszorg Icare, Interzorg, Tangenborgh,  Treant en Beter Thuis Wonen is nu niet toegestaan. Informatie-uitwisseling ook niet. Daar w...

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Schoolhond

Normal_lucy_reinen

Grade 7 (brugklasleeftijd) maakt tijdens de rekenles een oefening voor hun werkboek. De docent loopt rond samen met de EA (Educational Assistant) en beantwoorden zachtjes vragen. In iedere klas werken EA’s in principe met alle kinderen maar ze hebben extra aandacht voor kinderen met special needs. Er zijn kinderen met (ernstige) verstandelijke, ...

NZG Interview

‘De zorg heeft geen instroomprobleem maar een zorgwekkend uitstroomprobleem’

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg


“We hameren er al jaren op en nu lijkt het kwartje ook bij de overheid te vallen. De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem. De oplossing ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht