NZG Ouderenzorg nieuws

Logo_fnv-zorg-logo

'Gelderse gemeenten moeten verantwoordelijkheid voor zorg nemen'


FNV Zorg & Welzijn heeft achttien Gelderse gemeenten in een brief opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in hun gemeenten. Het gaat over de problemen die zijn ontstaan na het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian, die in mei kopje onder ging. Zowel het personeel als de cliënten weten nu niet waar ze aan toe zijn...

Normal_ouderen__dement__eenzaam

Nauwkeuriger operatie-instrument voor mensen met Parkinson


Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer patiënten met Parkinson verlossen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, waardoor alleen topspecialisten een goede succesratio halen. Marc Janssens van de TU Eindhoven ontwikkelde daarom nieuwe instrumenten, waa...

Normal_oudere_computer_zaken_overleg_uitleg

Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen


De pensioenleeftijd van werknemers is in 2017 verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden, 5 maanden hoger dan in 2016. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Kwaliteitskader Wijkverpleging opgenomen in Register


De partijen die in Nederland betrokken zijn bij de wijkverpleging hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Kwaliteitskader. In dit Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijven zij de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut...

Logo_groenlinks

'Kabinetsplan thuiswonende ouderen moet concreter'


GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dat het gisteren gepresenteerde actieprogramma ‘Langer Thuis’ van minister De Jonge concreter moet. Ze vindt het goed dat de minister de problemen ziet waar ouderen thuis tegenaan lopen, maar ziet in het plan vooral een opsomming van lopende overleggen en onderzoeken, in combinatie met bestaande regelin...

Normal_lopen_wandelen_ouderen

Gezond ouder, maar ook grote maatschappelijke opgaven


Het gaat goed met de volksgezondheid, zegt het RIVM. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch zijn er een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde van het succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenza...

Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

Kabinet steekt 340 miljoen euro in zorg voor thuiswonende ouderen


Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge van Volksgezondheid vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De...

Normal_rolstoel_handicap_beperking

NZa: ‘Breid initiatieven uit om persoonsvolgende Wlz-zorg te leveren’


Het is goed mogelijk om langdurige zorg zo te organiseren dat de wensen van de cliënt daarin centraal staan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn in de bekostiging het afgelopen jaar aangepast. Waar het eerder nodig was om de (bekostigings-)regels hiervoor via een experiment aan te passen, hoeft dat nu n...

Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

‘Versterk zelfredzaamheid ouderen vooral via sociale omgeving’


Vooral in het sociale domein liggen nog onbenutte kansen voor het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen. Om te achterhalen wat effectieve interventies zijn om ouderen langer thuis te laten wonen is aanvullend onderzoek nodig. Dat onderzoek zou zich vooral moeten richten op groepen die extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid. Da...

Logo_logo_zorgkompas

Zelfstandigheid Zorgkompas-bedrijven dreigt te verdwijnen


Door de flinke verliezen van vorig jaar kunnen Zorgkompas en Zorgkompas Midden Nederland niet meer zelfstandig opereren. In 2016 waren beide bedrijven al technisch failliet, maar met behulp van achtergestelde leningen van moederbedrijf Zorggroep Alliade, konden ze blijven bestaan. Bezuinigingen zouden Zorgkompas uit de problemen moeten helpen, m...

Normal_oudere_bejaarde_thee_kopje_drinken

Ouderen steeds minder eenzaam, maar aantal eenzame ouderen stijgt


De gemiddelde eenzaamheid van mensen van 55 jaar en ouder is in 20 jaar tijd iets gedaald. Deze ouderen hebben iets vaker een partner, een groter en diverser sociaal netwerk en een groter gevoel van regie over het leven in vergelijking met twintig jaar geleden. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking waardoor er in 2016 meer eenzame ouderen zijn d...

Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

Structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg


Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen. De zes netwerken hebben jaren een bewezen substantieel aandeel in de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg. De aanvullende structurele financiering, uitgevoerd door Z...

Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Arts over euthanasie demente vrouw: ‘Ik sta hier met een zuiver geweten’


De verpleeghuisarts die euthanasie uitvoerde op een zeer demente vrouw, staat achter haar beslissing. Ze is ervan overtuigd dat de vrouw euthanasie wilde, ondanks dat ze wilsonbekwaam was. Dit vertelde de arts gisteren in de eerste zitting van het Regionaal Tuchtcollege hierover, op aandringen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit...

Normal_rss_entry-139108

Bewoners zorgcentrum slapen elders na brand


Een deel van de bewoners van een woonzorgcentrum in Doorn (Utrecht) dat woensdagavond vanwege brand werd ontruimd, moest de nacht elders doorbrengen. De mensen om wie het gaat zijn of elders in het pand opgevangen, of bij familie, meldt de veiligheidsregio. Om hoeveel mensen het precies gaat was vannacht nog onduidelijk. Een persoon is voor cont...

Normal_rekenmachine_geld

Toename meldingen zorgfraude in 2017


In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50 procent. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is het aantal meldingen over f...

Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Tuchtcollege behandelt euthanasiezaak wilsonbekwame demente vrouw


Vandaag dient bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een zaak tegen een verpleeghuisarts die volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onzorgvuldig handelde bij het uitvoeren van euthanasie op een zeer demente vrouw. Dat melden Skipr en de Telegraaf. 

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Als binnen een familie de verbindingen verbroken zijn…

Normal__cid_afdcadf0-7138-4826-be8d-38c8701a6ced_home

Waarom gaat de ene familie heel liefdevol en loyaal met elkaar om en slaan in andere families elkaar soms letterlijk of figuurlijk de hersens in? Soms generatie op generatie…?

NZG Topvacatures

St. Antonius Ziekenhuis

Teamhoofd Chirurgie

Meer vacatures...

NZG Interview

Hoe gezond zijn fitboys en fitgirls eigenlijk?

Normal_zeby


Zoek op Instagram de term ‘fitgirl’ of ‘fitboy’ op en je kunt scrollen door miljoenen foto’s van slanke, afgetrainde en op het oog gezonde vrouwen en mannen. In de meeste g...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht