Nationale Zorggids

NZG Ouderenzorg nieuws

Logo_igj_logo

Aurora Borealis in Wedde moet alle zorg stoppen


Aurora Borealis in Wedde (gemeente Westerwolde) moet de zorg aan al zijn cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking stoppen, voor zover dat niet al is gebeurd. De kwaliteit en de veiligheid van de zorg vertoonden ernstige tekortkomingen. Er was sprake van lichamelijke en geestelijke mishandeling van de cliënten. Dat meldt de Inspec...

Normal_rss_entry-367450

Zorgkosten stijgen komende jaren explosief


De zorgkosten in verschillende sectoren zullen de komende jaren toenemen in Nederland, onder meer door gestegen personeels- en inkoopkosten. Dat meldt zorginkoopcoöperatie Intrakoop, die de financiën van 1500 zorginstellingen heeft onderzocht in opdracht van brancheorganisaties NVZ, ActiZ en VGN.

Normal_rss_entry-367402

FNV dreigt opnieuw met stakingen in zorg- en leerlingenvervoer


Vakbond FNV dreigt met een nieuwe tweedaagse staking in het zorg- en leerlingenvervoer. Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, staken chauffeurs in het vervoer voor kwetsbare mensen die vrijdag en zaterdag.

Normal_ziekenhuisbed

Meten pijn aan het levenseinde van ziekenhuispatiënten kan beter


Pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten zijn veelvoorkomende klachten aan het levenseinde van patiënten. Vaak hebben betrokken zorgprofessionals in het ziekenhuis wel aandacht voor deze zogenaamde ‘symptoomlast’, maar wordt deze slechts zeer beperkt op een gestandaardiseerde wijze gemeten. Dit terwijl hier wel kwaliteitsindicatoren voor...

Normal_rss_entry-367351

Kwart sportverenigingen heeft geen AED


Zo'n twee derde van de sportverenigingen heeft een AED, meldt het Mulier Instituut. Bijna een kwart heeft het apparaat, dat het hartritme kan herstellen als iemand een hartstilstand krijgt, niet in huis.

Normal_griep

Week 5: Vertrouwen in de zorg, donororganen, corona & vet tegen allergieën


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer het vertrouwen in de zorg, donororganen, corona, vet tegen allergieën, oversterfte in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van...

Normal_vaccinatie_onbestemde_leeftijd

Vaccinatieopkomst COVID-19 hangt samen met kenmerken van een wijk


De vaccinatieopkomst bij vaccinaties tegen COVID-19 was lager in wijken met in verhouding veel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond en bewoners die vaker stemden op rechts-christelijke en rechts-conservatieve politieke partijen. Aan de andere kant was de vaccinatieopkomst hoger in wijken met meer mensen met een hogere sociaaleconom...

Normal_hartaanval

Dankzij afspraken naar verwachting 1200 ICD-plaatsingen minder per jaar


Jaarlijks krijgen 6000 Nederlanders met een hoog risico op plotse hartdood een Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD). Dit is een inwendig apparaat dat een schok geeft bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Maar een ICD helpt niet bij elke patiënt om overlijden te voorkomen, terwijl patiënten wel complicaties kunnen krijgen na pla...

Normal_sterfte

Eind januari geen oversterfte meer


In januari overleden bijna 15 duizend mensen, dit zijn er ruim 1 250 (9 procent) meer dan verwacht. Er was oversterfte in de eerste twee weken van januari. In de laatste twee weken van januari was er geen oversterfte meer. Dat meldt het CBS.

Normal_ouderenzorg

Avian Thuiszorg uit Breda onder verscherpt toezicht


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) stelt Avian Thuizorg (Avian) onder verscherpt toezicht. Avian biedt thuiszorg in omgeving Breda en Tilburg. Binnen drie maanden moet Avian de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Normal_cropped-of-senior-woman-holding-bank-card-while-sh-2022-05-31-02-21-32-utc__1_

OM eist 20 maanden cel voor diefstal bankpassen van hoogbejaarden


 “Deze verdachte heeft op doordachte en doortrapte wijze bejaarde, kwetsbare slachtoffers opgelicht en geldbedragen van de rekeningen van de slachtoffers weggenomen. Hij heeft puur uit financieel gewin gehandeld.’’ Met deze woorden motiveerde de officier van justitie vandaag de strafeis - een gevangenisstraf van 20 maanden - tegen een 30-jarige ...

Normal_paying-online-with-bank-card-2021-09-24-03-16-11-utc__1_

CDA stelt vragen over ontoegankelijkheid digitale betaalwereld


CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg wil van minister Kaag (Financiën) weten hoe zij ervoor gaat zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen in de digitale betaalwereld. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Normal_elder-holding-walking-cane-2021-08-26-15-43-13-utc__1_

'Valpreventie is méér dan het weghalen van een tapijt'


In Nederland komt iedere vijf minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat een behandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp nodig is. Deze week is de 76-jarige zanger Lee Towers daar een van; een gebroken heup doordat hij struikelde over een tapijt. Door ouderen met een verhoogd valrisico op tijd te identificeren, een valpreventieve beweeginte...

Normal_rss_entry-366725

Nauwelijks meer positieve coronatesten afgelopen week


In de verpleeghuizen is het aantal bewoners met een positieve coronatest de afgelopen week met 16 procent gestegen, aldus gezondheidsinstituut RIVM in de weekcijfers. Het gaat echter in de praktijk om zeer kleine aantallen mensen en er is geen enkele reden tot ongerustheid, aldus een woordvoerder, wijzend op "waar we vandaan komen". Er is hoogui...

Normal_zuster

Versterking regionale samenwerking nodig voor zorg kwetsbare patiënt thuis


Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire samenwerking ...

Normal_financieel

Toegang betalingsverkeer moet snel verbeteren


De Nederlandse Bank (DNB) heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de digitalisering van het betalingsverkeer. Daaruit blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Omdat ze niet digitaal vaardig zijn, omdat de informatie te ingewikkeld is, omdat de digitale toegankelijkheid niet goed geregeld is of omdat ze de...

NZG Van onze klanten

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Mantelaar

Normal_broeder_joost

Toen ik aan mijn verpleegkunde opleiding begon, werkte ik ’s avonds bij een accountantskantoortje in de buurt. Het was aan mij om een klantenbestand, afkomstig van een vorig kantoor met klanten die gedupeerd waren door de economische crisis van 2008, te bellen en hen te verleiden om nog maar eens een gladde jongen over de vloer te laten komen om...

NZG Interview

Weer hoop op behoud kinderhartcentrum UMCG: 'Sluiting zou gevolgen hebben voor de gehele acute zorg in Noord-Nederland'

Normal_female-doctor-holding-small-red-heart-on-palm-of-h-2022-06-17-02-35-29-utc__1_


Het UMCG in Groningen hoopt dat het kinderhartcentrum van het ziekenhuis tóch open kan blijven. Net als zijn voorganger kondigde minister Kuipers (D66, Volksgezondheid) dez...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht