NZG Zorgpersoneel nieuws

Normal_rss_entry-105625

Acties bij ambulances op komst


De ambulancemedewerkers gaan mogelijk actie voeren. Ze eisen maatregelen tegen hoge werkdruk en personeelstekorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn wil dat demissionair minister Schippers van Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland voor 1 oktober ingaan op de eisen, anders worden acties voorbereid. De veiligheid komt niet in gevaar, voegen ze ...

Normal_normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Regio’s gezocht voor deelname aan monitor aansluiting onderwijs jeugdhulp


Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde in opdracht van de ministeries van onderwijs en volksgezondheid een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen in...

Normal_geld

Zorginstituut ook verrast door prijskaartje van 2,1 miljard voor verpleeghuiszorg


Het Zorginstituut Nederland wist niet dat er aan het plan voor betere verpleeghuiszorg een prijskaartje van 2,1 miljard euro hing. Dit laat Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, weten aan NRC. Het verbeterplan is afkomstig van het Zorginstituut, maar het daaraan verbonden prijskaartje is nooit besproken. De Kwalitei...

Normal_medicijnen_pillen

Bijwerkingen antipsychotica onder ouderen onderschat door artsen


Artsen die ouderen met dementie antipsychotica voorschrijven, zouden daar beter terughoudender in kunnen zijn. Te vaak worden de bijwerkingen onderschat, zoals dat ouderen veel sneller vallen als zij het middel gebruiken. Ook kan het leiden tot long- en urinewegontsteking. Klinisch geriater Astrid van Strien wil via haar promotieonderzoek artsen...

Normal_rss_entry-105530

Verpleeghuisbewoner mist persoonlijk contact


Veel bewoners van verpleeghuizen hebben behoefte aan meer persoonlijke aandacht en missen vaak een vertrouwensband met het verzorgend personeel. Over de kwaliteit van de verzorging zijn acht van de tien bewoners wél te spreken. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze met respect behandeld worden ondanks dat die (lichamelijke) verzorging vaak nogal gehaast...

Normal_handen_fysio_behandeling

Ziekteverzuim in de zorgsector blijft stijgen


Het ziekteverzuim als gevolg van fysieke en psychische belasting in de zorgsector blijft stijgen. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde IZZ-analyse naar zorggebruik door medewerkers in de sector, zo melden FNV en IZZ.

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

ActiZ blij met extra geld voor oplossen personeelstekort verpleeghuiszorg


Dit jaar is een markant keerpunt voor wat betreft de ouderenzorg, zegt brancheorganisatie ActiZ. Zo was er vorig jaar een voorzichtige kanteling in het kabinetsbeleid voor de ouderenzorg. Dit jaar staat in het teken van meerjarige investeringen in de langdurige zorg en verpleeghuiszorg. Al was het beleidsvoornemen afgelopen vrijdag al in het nie...

Logo_zorginstituut_nederland

Nieuw programma stimuleert samen beslissen over de behandeling


Het moet in de komende jaren makkelijker worden om zelf te beslissen over behandelingen en welke arts deze gaat uitvoeren. Zorginstituut Nederland gaat met het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ informatie verzamelen van de ervaringen van zowel de arts als de patiënt, die vervolgens inzichtelijk moet maken wat de beste behandeli...

Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Verpleeghuizen helder over kwaliteit en veiligheid


Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben gegevens aangeleverd over de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het gaat om kwaliteitsinformatie van bijna 1.900 locaties. Deze informatie is te vinden op de website KiesBeter.nl. Hiermee zet de sector een belangrijke nieuwe stap naar goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat meldt Z...

Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Veel mantelzorgers en eenzame ouderen in Zeeland


In de provincie Zeeland zegt 53 procent van de ouderen eenzaam te zijn. Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD Zeeland, waarvoor zo’n 9.000 Zeeuwen zijn ondervraagd. Uit de enquête blijkt ook dat de provincie het hoogste aantal mantelzorgers heeft in verhouding tot het aantal inwoners. Dit meldt NU.nl.

Normal_vrouw_oud_ouderen_bed_ziek235

Thuis sterven kan niet altijd door gebrek aan wijkverpleging


Terminaal zieke patiënten die thuis wensen te sterven, krijgen steeds vaker te horen dat zij in een instelling opgenomen moeten worden door gebrek aan wijkverpleegkundigen. Onderzoek van RTL Nieuws liet blijken dat palliatieve zorg, waarbij iemand in zijn of haar laatste levensfase wordt verzorgd, steeds vaker geweigerd moeten worden en dat thui...

Normal_logo_rigtergroep

Rapport IGZ: 'Zorg Rigtergroep gevaarlijk en risicovol'


Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de zorg die Rigtergroep aan zijn cliënten verleent, niet voldoet aan de normen. Naast de zorg die niet aan de normen voldoet, gaat de Rigtergroep op onverantwoorde manier op met medicatie. De zorginstelling verleent onveilige en risicovolle zorg aan zijn cliënten. Afgelopen ma...

Normal_antidepressiva

'Even slikken' nuanceert kritiek op antidepressiva


In het boek ‘Even Slikken’ wordt het gebruik van antidepressiva in een ander daglicht gezet. Auteurs Christiaan Vinkers en Roeland Vis zien dat er veel kritiek was op het slikken van antidepressiva, en zij willen deze kritiek nuanceren. Dat meldt NOS.

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

'Komende jaren hard werken aan opleiden en aantrekken zorgpersoneel'


Dat er in 2018 extra geld beschikbaar komt voor verpleeghuizen was al bekend. De begroting van Prinsjesdag bevestigt nu dat er komend jaar 435 miljoen euro extra beschikbaar komt. De komende jaren wordt structureel 2,1 miljard euro extra vrijgemaakt om de zorg te verbeteren. Dat meldt Rijksoverheid. 

Normal_geld_briefjes_munten__-c_-euro_coins_and_banknotes

‘Kinderen en jeugdzorgwerkers zijn de dupe van politiek beleid jeugdzorg’


FNV Zorg & Welzijn is geschokt over de conclusie uit het onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur. Hieruit blijkt dat in bijna de helft van de gemeenten het geld voor jeugdzorg op is en dat ruim driekwart van de gemeenten met wachtlijsten kampt. Dat melden FNV en Binnenlands Bestuur. 

Normal_infuuszakjes_infuus

Hoogleraar: 'Behandeling oudere kankerpatiënten moet beter'


Bij oudere patiënten met kanker moet de arts zich richten op de hele patiënt en niet alleen op de tumor. Dat betoogde prof. Johanneke Portielje van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) tijdens haar inaugurele rede op 18 september, zo meldt het ziekenhuis. 

NZG Zorgpersoneel Informatie

NZG Topvacatures

NZG Blog

Wat is de ‘job to be done’ van uw cliënt of patiënt?

Normal_sjors_van_leeuwen

Marketinglegende en economieprofessor Theodore Levitt wist het zestig jaar geleden al: “People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole.” Zo is het ook in de zorg. Mensen zijn niet op zoek naar diagnoses, behandelingen, hulpmiddelen en zorg. Ze zijn op zoek naar oplossingen.

NZG Interview

‘Eigen risico in brokjes van 150 euro? Het is een soort afleidingsmanoeuvre’

Normal_zorg


Wat moet er gebeuren met het eigen risico? Volgens critici is het huidige systeem te ingewikkeld, te traag en niet transparant. Daar komt nog eens bij dat het eigen risico ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht