NZG Jeugdzorg nieuws

Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

'Kinderen van dakloze ouders meer psychologische hulp bieden'


Dakloze kinderen moeten zo snel mogelijk psychologische hulp krijgen, vindt de PvdA. De partij vindt dat deze kinderen nu nog onvoldoende begeleiding krijgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sluit zich hierbij aan. Dat meldt NOS.

Normal_doekle

Doekle Terpstra: 'Te weinig huizen geschikt om ouderen langer thuis te laten wonen'


Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen, maar te weinig huizen zijn geschikt en de urgentie op dit onderwerp ontbreekt. Dat zegt Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie voor de installatiebranche UNETO-VNI en aanjager van het Techniekpact en Zorgpact. In een interview met de Nationale Zorggids spreekt hij zijn zorgen uit ...

Normal_vaccinatie_prik_2534

Steeds meer kinderen gevaccineerd in Bible Belt


Inwoners van de Bible Belt vaccineren steeds vaker hun kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid onder zo’n duizend gereformeerden tussen de 18 en 40 jaar. Vooral gematigde gelovigen kiezen er voor om hun kinderen in te enten. Anderen vertrouwen erop dat God over hun kinderen waakt en weigeren hun kroost te vac...

Normal_maxima__koningin__portret

Koningin Máxima bezoekt crisisopvang voor dakloze gezinnen


Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 22 februari 2017 in Utrecht een bezoek gebracht aan de Stichting De Tussenvoorziening en daar gesproken met de Armoedecoalitie Utrecht. Koningin Máxima bezocht de locatie ‘Parana kort verblijf’ van de stichting waar crisisopvang wordt geboden voor individuen en gezinnen met kinderen. Het bezoek stond in het t...

Normal_huiselijk_geweld-kindermishandeling-kind-misbruik

Rijk moet regionale aanpak van kindermishandeling blijven ondersteunen


Professionals spelen een belangrijke rol in de aanpak van kindermishandeling. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van zes gemeenten en regio’s. Het rapport is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, ministeri...

Normal_rss_entry-77826

Jeugdtheater over verwarring in ziekenhuis


In het ziekenhuis belanden is, zeker voor het eerst, een rare ervaring. Je huist opeens ergens anders, met mensen die je niet kent, loopt overdag in je pyama en medicijnen kunnen je nog eens extra van je stuk brengen. Dansgezelschap De Stilte en saxofoonkwartet Artvark maken er een voorstelling over: 'Bosch in Bed', muziektheater voor iedereen v...

Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Grote zorgen over de jeugdhulp in Nederland


Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015, krijgen steeds meer kinderen de verkeerde zorg of door de lange wachttijden helemaal geen zorg. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBC uiten hierover hun zorgen in een brief aan de Tweede Kamer. De briefschrijvers krijgen steun van Kinde...

Normal_rss_entry-77671

Dijkhoff ziet niets in soepeler kinderpardon


Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is niet van plan het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen, zoals de Tweede Kamer wil. Hij spreekt van een "verkiezingsmotie'' en laat weten dat het regeerakkoord geen ruimte biedt voor deze wens.

Normal_martin_van_rijn_vws

Van Rijn ontvangt aanbevelingen voor aanpak loverboyproblematiek LVB'ers


Vorige week nam staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid de aanbevelingen van de commissie ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/loverboys met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek (ggz)’ in ontvangst. Tijdens de conferentie waarbij Van Rijn aanwezig was, spraken ervaringsdeskundigen en Nationaal Rappo...

Normal_nwo_logo

Vici-beurs voor onderzoek relatie slechte jeugd en adolescente depressie


Professor dr. Henning Tiemeier van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een Vici-beurs ontvangen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij ontvangt de beurs voor onderzoek naar hoe tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie kan leiden. De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te d...

Normal_zwanger__ouders__baby__in_verwachting

Nieuwe richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders'


Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschappen, heeft de richtlijn ‘Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders’ ontwikkeld. De richtlijn is voor mbo-scholen die te maken krijgen met zwangere studenten of studerende jongens en meiden die al voor een kind zorgen. Dat meldt Fiom.

Normal_copyright_stockfreeimages_tandarts_kind_patient_bed_

Kindertandarts is in opkomst


Kinderen die bij de tandarts komen hebben vaak een andere benadering nodig dan volwassenen. Daarom zijn er de afgelopen tien jaar steeds meer kindertandartsen bij gekomen. In 2007 telde Nederland dertig tandartsen die gespecialiseerd zijn in de omgang met kinderen, dat zijn er sinds dit jaar 57, zo blijkt uit gegevens van de Koninklijke Nederlan...

Logo_nji__logo__jeugdinstituut

Begeleiden kwetsbare jongeren naar zelfstandigheid


Het begeleiden van kwetsbare jongeren naar zelfstandigheid als ze volwassen zijn, is - net als in Nederland - in landen om ons heen een zoektocht. Landen kiezen bij de begeleiding van deze jongeren voor verschillende oplossingen. De effecten van deze aanpakken zijn nog niet goed in beeld. Om van elkaar te kunnen leren, heeft het Nederlands Jeugd...

Normal_inspectie_jeugdzorg

Inspecties actualiseren Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd


Bij haar toezicht maakt de Inspectie Jeugdzorg gebruik van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ). Dit toetsingskader wordt ook gebruikt bij het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg.In 2016 is het Toetsingskader VHJ geëvalueerd en geactualiseerd. Het interactieve toetsingskader is be...

Normal_rss_entry-77321

GGD's: velden met rubberkorrels veilig


Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig. De risico's zijn zo klein dat er verantwoord kan worden gevoetbald. Dat zegt GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD's in een reactie op een uitzending van Zembla, eerder deze week.

Logo_logo_reumafonds

5,2 miljoen euro naar behandeling op maat voor jeugdreumapatiënten


Vandaag maken het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN C...

NZG Jeugdzorg Informatie

NZG Interview

Doekle Terpstra: 'Te weinig huizen geschikt om ouderen langer thuis te laten wonen'

Normal_doekle


Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen, maar te weinig huizen zijn geschikt en de urgentie op dit onderwerp ontbreekt. Dat zegt Doekle Terpstra, voorzitter van on...

NZG Blog

Kiezen om gekozen te worden

Normal_sjors_van_leeuwen

Zorgconsumenten en financiers hebben keuze te over. In veel sectoren zijn er zorgaanbieders en producten en diensten in overvloed, die allemaal ook nog eens sterk op elkaar lijken. Om de slag om de klant te winnen moeten organisaties scherper kiezen om gekozen te worden.

NZG Zorgvacatures

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht