Nationale Zorggids

NZG Jeugdzorg nieuws

Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Week 26: varkensvirus, vernietigde toeslagdossiers en extra geboortverlof


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

App voor wijzigen kinderopvangtoeslag


Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag...

Normal_rss_entry-239263

Norm voor lood in drinkwater eind 2022 verlaagd


Eind 2022 wordt de norm voor lood in drinkwater met de helft verlaagd, meldt het kabinet. De Gezondheidsraad had hierop aangedrongen in een rapport dat eind vorig jaar is verschenen. Vooral in oude huizen met loden leidingen zit te veel van het metaal in het kraanwater.

Normal_rss_entry-239279

Minister biedt excuses aan voor fouten meldpunt gedwongen adoptie


Minister Sander Dekker heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de fouten die zijn ministerie heeft gemaakt bij het meldpunt voor adoptie onder druk of dwang. Die fouten zijn "pijnlijk" en hadden nooit gemaakt mogen worden, erkent de minister voor Rechtsbescherming.

Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Meer aandacht nodig voor behoeften zedenslachtoffers


Zedenrechercheurs moeten meer aandacht hebben voor de behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers. Daarmee kan de frictie die nu optreedt in het onderlinge contact, worden voorkomen. Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in haar onderzoek ‘Verschillende perspectieven’. Daarin bekeek zij hoe zedenrechercheurs omgaan met zedens...

Normal_rss_entry-239101

Kamer wil geheime documenten toeslagenaffaire opeisen


De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek gaat doen naar de verantwoordelijkheid van de politiek in de toeslagenaffaire, wil geheime documenten gaan opeisen. De commissie zal naar verwachting de bevoegdheid krijgen documenten te vorderen. Tweede Kamerleden hebben hun pijlen gericht op verslagen van een speciaal fraude-overleg tussen ...

Normal_lachgas_patroon_patronen_cartridge_slagroom__vermelden_foto_greenzeb__cc_by-sa_3.0__

CDA vraagt naar dwarslaesies door lachgas


De laatste paar jaar zijn zeker 64 jongeren in het ziekenhuis beland met dwarslaesieklachten na gebruik van lachgas. Kuik (CDA) vraagt staatssecretaris Blokhuis (VWS) om maatregelen. Dit meldt de Tweede Kamer.   

Normal_rss_entry-238998

Meer jongeren en ouderen plegen zelfmoord


Het aantal zelfmoorden onder jongeren en ouderen stijgt. Vorig jaar maakten 67 tieners een einde aan hun leven. Dat zijn er 16 meer dan een jaar eerder, een toename van bijna een derde. Bij jongens steeg het aantal zelfmoorden van 30 naar 43, bij meisjes van 21 naar 24. Verder beroofden 614 zestigplussers zichzelf vorig jaar van het leven, tegen...

Normal_rss_entry-239034

Help, mijn borsten staan online trekt 160.000 kijkers


De eerste aflevering van Help, mijn borsten staan online heeft dinsdagavond 160.000 kijkers getrokken. In het programma op NPO 3 duikt de Vlaamse presentatrice Evi Hanssen in de wereld van sexting en spreekt ze met slachtoffers, daders, ouders en specialisten.

Normal_spreekkamer-website

Minister Dekker bezoekt Kinderbescherming: mooi dat werk is doorgegaan


Er zijn signalen van seksueel misbruik van kinderen in een gezin en een van de ouders heeft mogelijk corona, het is half maart 2020. Hoe ga je als raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) dan te werk? De taak- en leerstraffen zijn opgeschort vanwege de coronacrisis en je wilt als Coördinator Taakstraffen toch in contact blij...

Normal_e-cigarette-1881957_640

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020


Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en e...

Normal_normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Hoenderloo College sluit pas als alle leerlingen een plek hebben gevonden


Het Hoenderloo College voor speciaal onderwijs gaat niet eerder dicht dan dat alle leerlingen elders geplaatst zijn. Ook is er een schappelijke regeling getroffen voor het vertrekken van het personeel. Een en ander is opgenomen in een sociaal plan dat vandaag wordt ondertekend. Dit meldt AOb.

Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

Gerichter beleid nodig op roken en alcoholgebruik scholieren


De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren is gestagneerd. Wat opvalt zijn de grote regionale verschillen in gebruik van alcohol en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken. Dit blijkt uit twee verschillende onderzoeken van het Trimbosinstituut, de GGD’en en het RIVM. De onderzoeken benadrukken het belang van aanvullende...

Normal_prik_injectie_vaccinatie_naald_inenten

Vaccinatiegraad toegenomen, voor HPV zelfs flink


Voor het eerst in vijf jaar is het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt licht toegenomen. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Dit meldt het RIVM.

Normal_foodora-3402507_640

Maaltijdbezorgers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar


Vanaf 1 juli aanstaande is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs


Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen ...

NZG Van onze klanten

NZG Jeugdzorg Informatie

NZG Blog

Zoet

Normal_broeder_joost

Als frustratie, stress en een te hoge werkdruk vormen van humor zouden zijn, hadden we flink wat kunnen lachen deze week. Zo zou ik van mijn stoel hebben kunnen vallen toen ik me realiseerde dat het nationale applaus voor zorgpersoneel eerder dit jaar vooral symbolisch was: wij klappen zodat jullie deze kunnen opvangen. 

NZG Topvacatures

NZG Interview

‘Mister Kawasaki’ Taco Kuijpers: ‘Corona is géén kinderziekte!’

Normal_onderzoek_kweek_virus_bacterie


De angst voor een nieuwe ziekte onder kinderen kan definitief van tafel en dat is een prettige constatering. Het coronavirus heeft nauwelijks vat op kinderen, en de kindere...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht