NZG Gehandicaptenzorg nieuws

Normal_normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

‘Net als Fries moet ook Gebarentaal met een hoofdletter’


WerelddDovenDag wordt dit jaar gevierd op 23 september in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Verschillende dovencentra openen zaterdag hun deuren om meer bekendheid te genereren voor doofheid en voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Organisator Dovenschap wil dit jaar extra aandacht vragen voor de wettelijke erkenning van NGT (Nederlandse Gebar...

Normal_muntgeld

Gemeente Meppel ondersteunt chronisch zieken met korting zorgpremie


Inwoners van Meppel die een chronische ziekte of handicap hebben, kunnen mogelijk gebruik maken van een speciale regeling die de gemeente gaat treffen voor minima. Omdat deze groep inwoners weinig inkomen heeft en de zorgpremie volgend jaar nog verder stijgt, gaat de gemeente met eigen budget een korting verlenen. Het gaat om de collectiviteitsv...

Normal_rolstoel__beperking__kind

Gehandicapt kind in Nederland onnodig achtergesteld


Bijna vier op de vijf Nederlanders vindt dat kinderen en jongeren met een handicap in Nederland niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En 75 procent van de ondervraagden vindt dat er nog veel moet veranderen in onze samenleving voordat gehandicapte kinderen naar hun volle vermogen kunnen deelnemen. Dat blijkt uit een representatief ond...

Normal_euthanasie

Lector onderzoekt belang van goede levenseindezorg


Mensen die geconfronteerd worden met levenseindevraagstukken zijn mensen met een beperkte levensverwachting en hun naasten. Oorzaak is vaak een levensbedreigende ziekte zoals kanker of hartfalen in een gevorderd stadium. Ook gaat het over mensen die zelf dood willen. Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Avans Hogeschool wil bijdragen aan ...

Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Uitbehandelde gehandicapte jongen mag voorlopig niet terug naar huis


De uithuisplaatsing van de tienjarige ongeneeslijk zieke jongen Amir geldt tot zeker 5 november. De jongen die tevens kampt met een verstandelijke beperking zit, zo blijkt nu, in een kinderverpleeghuis. Zijn ouders mogen hem dagelijks komen bezoeken. De advocaat van de ouders van de tienjarige Amir vindt het jammer dat hij in de laatste fase van...

Normal_jetta_klijnsma_sociale_zaken__participatiewet_wajong

'Arbeidsgehandicapten moeten meer kansen krijgen'


De Participatiewet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen, maar niet alle Kamerleden vinden dat dit in de praktijk goed loopt. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden, liefst bij een gewone werkgever. Omd...

Normal_normal_geld_rekenmachine

Koopkrachtcijfers voor mensen met beperking minder rooskleurig


Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag positieve koopkrachtcijfers voor 2018. Maar deze cijfers gelden zeker niet voor iedereen, zegt Ieder(in).  Zo gaan veel mensen met een Wajong-uitkering er volgend jaar 3 procent in koopkracht op achteruit. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van Ieder(in), zo meldt de koepelorganisatie van e...

Normal_logo_rigtergroep

Rapport IGZ: 'Zorg Rigtergroep gevaarlijk en risicovol'


Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de zorg die Rigtergroep aan zijn cliënten verleent, niet voldoet aan de normen. Naast de zorg die niet aan de normen voldoet, gaat de Rigtergroep op onverantwoorde manier op met medicatie. De zorginstelling verleent onveilige en risicovolle zorg aan zijn cliënten. Afgelopen ma...

Normal_jeugdzorg546

Kwetsbare jongeren hebben netwerk nodig voor zorg en ondersteuning


Jongeren tussen 16 en 27 jaar die de JeugdzorgPlus of een Justitiële Jeugdinrichting verlaten hebben in hun gemeente een (sluitend) netwerk nodig voor zorg en ondersteuning. Daarbij dient de jongere meer centraal te staan en een actieve inbreng te hebben in zijn eigen toekomst, wil deze aanpak effectief zijn. Dat is de conclusie van een meerjari...

Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Uitbehandelde gehandicapte jongen in azc uit huis geplaatst


De Kinderbescherming heeft een tienjarige ongeneeslijk zieke jongen met een verstandelijke beperking weggehaald bij zijn familie. Waar de jongen is, weten zijn ouders - die in het asielzoekerscentrum in Emmen verblijven - niet. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

Normal_logo_nederlandse_zorgautoriteit

'Zorgkantoren moeten meer doen om wachtlijsten langdurige zorg op te lossen'


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat zorgkantoren meer hun best doen om de wachtlijsten in de langdurige zorg op te lossen. Er zijn stappen gemaakt, maar te veel mensen ontvangen nog steeds niet de juiste zorg. Dat meldt de NZa.

Normal_rss_entry-105090

De Hond maakt rolstoelafspraken met Transavia


Presentator en cabaretier Marc de Hond heeft maandag tijdens een gesprek met Transavia afspraken gemaakt over hoe de vliegmaatschappij iets gaat doen aan de afwezigheid van rolstoelen in hun toestellen. De Hond had twee weken geleden via Facebook zijn ongenoegen geuit over het gebrek aan goede voorzieningen voor mindervaliden op vluchten van Tra...

Normal_normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Celstraffen voor zeven zorgfraudeurs


Zeven mensen die betrokken waren bij grootschalige zorgfraude hebben een celstraf gekregen van tussen de tien en veertig maanden. De fraudeurs sjoemelden ruim twee jaar lang met geld dat bedoeld was voor de zorg. Dat meldt Rechtspraak.nl.  

Normal_normal_gehandicapt__rolstoel__vervoer

Onafhankelijk onderzoek naar falend doelgroepenvervoer


Als PlusOV het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer in de regio Apeldoorn niet snel verbetert, gaat de gemeente stappen ondernemen. PlusOV heeft problemen met de wisselende routes en het vervoeren van steeds andere kinderen in hetzelfde busje. Eén chauffeur zou de kinderen zelfs hebben gevraagd naar de route. Er komt in ieder geval een onaf...

Logo_logo_radboudumc_logo

Radboudumc start burgerforum voor keuzes in de zorg


Welke behandelingen horen thuis in het basispakket van de zorgverzekering, en welke niet? Willen we als maatschappij met elkaar betalen voor behandelingen die erg duur zijn, maar het leven slechts met enkele maanden verlengen? Of voor behandelingen als orthodontie bij scheve tanden en ivf bij onvruchtbaarheid, waarover je kunt twisten of ze bij ...

Normal_normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

'Te weinig aandacht voor relatie tussen geestelijke en lichamelijke aandoening'


Een psychiatrische aandoening gaat vaak gepaard met een lichamelijke aandoening. En ongeveer dertig procent van de mensen met een lichamelijke beperking, kampt met psychiatrische problemen. Wiepke Cahn, hoogleraar bij het UMC Utrecht Hersencentrum vindt dat de medische wereld te weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen een geestelijke en l...

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Topvacatures

NZG Blog

Wat is de ‘job to be done’ van uw cliënt of patiënt?

Normal_sjors_van_leeuwen

Marketinglegende en economieprofessor Theodore Levitt wist het zestig jaar geleden al: “People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole.” Zo is het ook in de zorg. Mensen zijn niet op zoek naar diagnoses, behandelingen, hulpmiddelen en zorg. Ze zijn op zoek naar oplossingen.

NZG Interview

‘Eigen risico in brokjes van 150 euro? Het is een soort afleidingsmanoeuvre’

Normal_zorg


Wat moet er gebeuren met het eigen risico? Volgens critici is het huidige systeem te ingewikkeld, te traag en niet transparant. Daar komt nog eens bij dat het eigen risico ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht