NZG Gehandicaptenzorg nieuws

Normal_portemonnee_geld2

Venlo ziet af van verlaging tarieven persoonsgebonden budget


Eind 2017 kondigde de gemeente Venlo een verlaging van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) aan, maar deze gaat toch niet door. De gemeente wilde namelijk dat budgethouders een bedrag kregen dat paste bij de benodigde goedkoopste zorgvoorziening. Echter had Venlo de bijkomende problemen onderschat. Dat meldt de Limburger.

Normal_pennen_postit_workshop

Nieuwe Wmcz kan niet rekenen op volledige steun brancheorganisaties


Het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) kan rekenen op weerstand van brancheorganisaties in de zorg (BoZ) ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), GGZ Nederland, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vinden dat het wetsvoorste...

Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

'Schakel zorgverlener vroegtijdig in bij eetproblemen kind met beperking'


Veel kinderen met een chronische ziekte of beperking kampen met eetproblemen. Een eetprobleem kan ontstaan doordat een kind spastisch is, of doordat de eetlust niet is zoals die moet zijn. Ouders zijn daar veel tijd aan kwijt en bovendien kan het kind door eetproblemen een groeiachterstand oplopen. Daarom is het van groot belang dat zorgverlener...

Normal_koffie

Tweede koffiebar in gebarentaal geopend


Een paar maanden na de opening van de eerste koffiebar in gebarentaal is nu ook de tweede koffiebar met dove barista's geopend. Wie op de Zuidas in Amsterdam bij restaurant Circl binnenloopt, zal daar gebarentaal moeten kunnen spreken. Dat meldt Doof.nl. 

Normal_geld__munten__centen

Samenwonen of trouwen financieel niet aantrekkelijk voor stellen met beperking


Stellen met een beperking die willen samenwonen of trouwen doen dat vaak niet omdat zij dan worden gekort op hun uitkeringen en toeslagen en meer moeten betalen voor de eigen bijdrage. Koepelorganisatie Ieder(in) wil dat de overheid maatregelen neemt, zodat mensen met een permanente beperking of ziekte ook kunnen samenwonen of trouwen. Dat meldt...

Normal_portemonnee_geld

FNV vraagt advies College voor de Rechten van de Mens over korting Wajongers


FNV heeft in een brief aan het College voor de Rechten van de Mens advies gevraagd over de korting van 7 procent op de Wajonguitkering, die het kabinet per 1 januari 2018 heeft doorgevoerd. De vakbond vindt dat Wajongers worden gediscrimineerd: bij gelijke gevallen is sprake van ongelijke behandeling. Dat terwijl kabinet Rutte heeft gezegd dat i...

Normal_verkiezingen_stemmen

Meldpunt Onbeperkt Stemmen weer open na gemeenteraadsverkiezingen


Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen is tijdens na de gemeenteraadsverkiezingen weer geopend. Wie kampt met een lichamelijke of verstandelijke beperking kan daar zijn klacht over de stemprocedure op 21 maart achterlaten. Het is namelijk de bedoeling dat stemlokalen en stemhokjes toegankelijk zijn voor iedereen, maar in de praktijk is dat nog lang niet...

Logo_lumc_leids_universitair_medisch_centrum_logo

Samenwerking LUMC, DZB Leiden en UWV wegens succes verlengd


Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), DZB Leiden en UWV zetten de samenwerking voort om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Onlangs ondertekenden de drie partijen het verlengingscontract om ook de komende jaren zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Dat meldt LUMC. 

Normal_stemlokaal__verkiezingen__stemmen

Website over verkiezingen voor mensen met verstandelijke beperking


Mensen met een verstandelijke beperking die hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen willen uitbrengen, kunnen voor ondersteuning naar de website hoewerktstemmen.nl. Een website opgericht door ProDemos, Stichting Leerzelfonline en zorgorganisatie Ipse de Bruggen. Verstandelijk beperkte stemgerechtigden kunnen ook een bijeenkomst ‘Stem jij ook?...

Normal_tweede_kamer

Jaarlijks Kamerdebat VN-verdrag Handicap


De Tweede Kamer zal ieder jaar debatteren over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dit jaarlijkse debat over de toegankelijkheid van Nederland is de belangrijkste uitkomst van het VN-verdragdebat van 31 januari, waarin veel Kamerleden aangaven dat de uitvoering van het verdrag op alle terreinen nog te traag verloopt. Dat ...

Logo_hartekind

Hartekindweek: aandacht voor kinderen met aangeboren hartafwijking


Vandaag gaat de Hartekindweek van start. Van 12 tot en met 18 februari vraagt Stichting Hartekind aandacht voor alle Nederlandse kinderen met een aangeboren hartafwijking. Daar zijn er ongeveer 25.000 van in Nederland, waarvan er jaarlijks ongeveer 150 overlijden. Vanaf het moment dat zij ter wereld komen, liggen ze op de operatietafel. Een trau...

Normal_rolstoel_handicap_beperking

Vijf discriminatiezaken eind 2017 over discriminatie op grond van handicap


In het laatste kwartaal van 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens twintig zaken behandeld waarin mogelijk sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. In vijf zaken was dat inderdaad het geval. Dat meldt Ieder(in). 

Normal_rolstoel_beperking_handicap

Veel problemen met uitkering voor studenten met functiebeperking


CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder de maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitke...

Normal_fnv_logo

FNV: ‘Sociale werkvoorziening voor arbeidsbeperkten in ere herstellen’


FNV heeft in een brandbrief aan de commissie SZW aangegeven dat er een structurele oplossing moet komen voor arbeidsbeperkten die moeilijk zelfstandig werk vinden. Het nieuwe beschutte werk komt nauwelijks van de grond en de banenafspraak is ontoereikend om een grote groep mensen met een beperking duurzaam aan het werk te houden. Dat meldt FNV. 

Normal_robot__robotica

Zorgorganisatie voor mensen met beperking gaat sociale zorgrobots testen


Siza, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, heeft een subsidie van bijna 300.000 euro gekregen om robotica in de langdurige zorg uit te proberen. Niet alleen zorgprofessionals, maar ook cliënten en hun mantelzorgers maken de komende tijd gebruik van sociale robots. Dat meldt Siza. 

Normal_genderneutraal__wc__toilet

Tweede Kamer wil meer openbare toiletten voor zieke mensen


Wie door een ziekte of lichamelijke beperking snel bij een toilet moet kunnen zijn, heeft nog te vaak te maken met afwijzing door winkelpersoneel en restaurants. De Tweede Kamer wil daarom meer openbare toiletten realiseren zodat deze groep mensen niet belemmerd wordt in hun dagelijkse leven. Vera Bergkamp van D66 heeft een motie ingediend om ac...

NZG Blog

De dubbele verzoening

Normal_marja_foto

Jaren geleden deed ik mee aan een familieopstellingen workshop bij Tineke Brackel. Ik mocht de vrouw kiezen die mijn moeder zou 'spelen'. Een vrouw met zware wenkbrauwen die me aan die van mijn moeder deden denken wilde wel. Zelf mocht ik alleen toekijken terwijl het 'spel' zich voor mijn ogen ontvouwde.

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Interview

Hoe voorkomen we dat hulpverleners opnieuw slachtoffer worden van geweld tijdens jaarwisseling?

Normal_ambu


Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling lijkt net zo vanzelfsprekend als het afsteken van vuurwerk. De incidenten in het land leiden tot een grote volkswoed...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht