Nationale Zorggids

NZG Gehandicaptenzorg nieuws

Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

NZa verlengt compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg....

Normal_speciaal_onderwijs__handicap__beperking__

Vernieuwde handreiking bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg


Per 1 juli heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. De ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’ van 19 mei is geactualiseerd. Dit meldt Ieder(in).

Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

NZa zet in op rust voor de zorg in regels voor 2021


Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiest de NZa voor, omdat ze in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben ze ...

Normal_rss_entry-239229

Opnieuw creëert de overheid te weinig banen voor gehandicapten


De overheid heeft vorig jaar opnieuw te weinig mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Al jaren loopt de overheid op dit vlak flink achter op het bedrijfsleven.

Normal_handicap_beperking_rolstoel

Zorggebruik gehandicaptenzorg verandert: vaker pgb en meerzorg


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het zorggebruik in de gehandicaptenzorg de laatste jaren verandert. De veranderingen zijn nog niet heel groot, maar ze kunnen wel duiden op een veranderende zorgbehoefte van cliënten. Zo wordt het persoonsgebonden budget (pgb) voor bij jongeren populairder en is er een flinke groei te zien in d...

Normal_rolstoel_

Protocol openbaar vervoer aangepast met aandacht voor toegankelijkheid


Na een felle lobby  van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te nemen in een nieuwe versie van het protocol OV. De nieuwe verse bevat nieuwe en belangrijke afspraken over toegankelijkheid, aldus Ieder(in). 

Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

Geneesmiddelenoverzicht: wisselen ongewenst


Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat op basis van wetenschappelijke voorwaarden een overzicht opstellen van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. Dat doet zij op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, in het belang van de veiligheid van patiënten. Medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering en manier van toe...

Normal_geld_rekenmachine_belasting

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk


Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. De rekentool Uitkering naar Werk is vandaag gelanceerd door sta...

Normal_rss_entry-238968

Eerste stap voor uitbreiding discriminatieverbod in grondwet


Een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele geaardheid komt dichterbij. Dinsdag stemde de Tweede Kamer voor het voorstel van D66, GroenLinks en de PvdA om het eerste artikel van de grondwet uit te breiden met deze non-discriminatiegronden.

Normal_normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Hoenderloo College sluit pas als alle leerlingen een plek hebben gevonden


Het Hoenderloo College voor speciaal onderwijs gaat niet eerder dicht dan dat alle leerlingen elders geplaatst zijn. Ook is er een schappelijke regeling getroffen voor het vertrekken van het personeel. Een en ander is opgenomen in een sociaal plan dat vandaag wordt ondertekend. Dit meldt AOb.

Normal_tablet__scherm__ziekenhuis__app__digitaal__informatie

'Praktijkervaring gebruikers moet leidend zijn in e-health'


E-health is volop in ontwikkeling. Praktijkervaringen van gebruikers en belangrijke zorgwaarden moeten hierbij leidend zijn. De verwachtingen van de inzet van e-health zijn hoog, maar de technologie en uitvoering zijn complex. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerking van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en ...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs


Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen ...

Normal_rss_entry-238744

Onderzoekers Raboudumc vinden oorzaak erfelijk gehoorverlies


Genetici van het Radboudumc hebben na meer dan twintig jaar onderzoek de oorzaak van erfelijk gehoorverlies gevonden. Onder leiding van Hannie Kremer en Ronald Pennings kwamen onderzoekers het gen op het spoor door het erfelijk materiaal (DNA) van 63 leden van twaalf families te onderzoeken, dus ook degenen zonder klachten.

Normal_coronavirus-4984406_640

Week 25: coronabonus, rechtszaak verpleeghuizen en spoedwet


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

Normal_kind_ogen_peuter

Hoogleraren geschokt over podcast pedagogen over thuiszitters


De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) verzoekt de beroepsvereniging voor pedagogen NVO om de omstreden podcast over thuiszitters uit de lucht te halen. De reden hiervoor is dat deze podcast - waarin een 8-jarige thuiszitter met autisme met geweld naar school wordt gebracht - grote schade kan aanrichten. Vier hoogleraren op het gebied van ...

Normal_webinarsolkjongerenposter

Webinar: Jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)


Op dinsdag 7 juli 2020 organiseren NCJ, Proscoop, Emovere en Alles is Gezondheid een (gratis) webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Ze laten zien hoe je door een benadering die gericht is op mentaal welbevinden en onderliggende emoties een goede kans hebt op herstel. Dit melden Alles is Gezondheid en partners (NCJ, P...

NZG Van onze klanten

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Blog

Zoet

Normal_broeder_joost

Als frustratie, stress en een te hoge werkdruk vormen van humor zouden zijn, hadden we flink wat kunnen lachen deze week. Zo zou ik van mijn stoel hebben kunnen vallen toen ik me realiseerde dat het nationale applaus voor zorgpersoneel eerder dit jaar vooral symbolisch was: wij klappen zodat jullie deze kunnen opvangen. 

NZG Topvacatures

NZG Interview

‘Mister Kawasaki’ Taco Kuijpers: ‘Corona is géén kinderziekte!’

Normal_onderzoek_kweek_virus_bacterie


De angst voor een nieuwe ziekte onder kinderen kan definitief van tafel en dat is een prettige constatering. Het coronavirus heeft nauwelijks vat op kinderen, en de kindere...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht