Nationale Zorggids

NZG Gehandicaptenzorg nieuws

Normal_mondkapje__coronavirus

Week 15: versoepelingen verder weg, Britse variant & coronazelftest


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_coronavaccin_vaccin_vaccineren

Huisarts nodigt 60-minners met downsyndroom uit voor vaccinatie bij GGD


Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas geboren in 1961 of later, die nog niet gevaccineerd zijn, ontvangen van hun huisarts een vaccinatie-uitnodiging. Zij krijgen de uitnodiging van de huisarts, maar worden gevaccineerd op een GGD-vaccinatielocatie. Het gaat om thuiswonenden die zelfstandig (of met een begeleider) naar een GGD-loc...

Normal_computer

Grote Groningse cultuurorganisatie zet zich in voor toegankelijkheid


SPOT Groningen heeft op hun website de informatie over toegankelijkheid vernieuwd en komt daarmee tegemoet aan het VN-Verdrag Handicap. “Wij zijn er voor iedereen die open staat om de wereld van podiumkunsten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat onze voorstellingen en concerten toegankelijk zijn en dat iedereen de informatie op onze websit...

Normal_rolstoel_beperking_handicap

Nieuw kabinet moet vol gaan voor inclusieve arbeidsmarkt


De verkiezingen zitten erop en de kabinetsformatie is begonnen. Hoog tijd dus om na te gaan wat het huidige beleid om mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft opgeleverd, zegt Ieder(in). Niet erg veel, bevestigen de meeste onderzoeken. Er is veel werkloosheid en een gebrek aan passende ondersteuning. Ieder(in) pleit er daarom voor d...

Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Reguliere zorg in basispakket nam in 2020 af met 2,2 miljard euro


Door zorguitval in verband met de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in het basispakket in 2020 met 4,7 procent ten opzichte van 2019. Dat is een daling van 2,2 miljard euro. Daartegenover staan de extra coronakosten van 3,9 miljard euro. Daardoor stijgen de totaal gemaakte kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) stabiel met 3,7 p...

Normal_geweld_agressie

FNV: ‘Gebruik VWS-subsidie voor aanpakken interne agressie in de zorg’


Vakbond FNV vindt dat het ministerie van Volksgezondheid de subsidies die vrijkomen voor aanpak van agressie en geweld in de zorg, vooral moet inzetten om interne agressie aan te pakken. De nadruk ligt volgens de vakbond nu vooral op weerbaarheidstrainingen en voorlichting van medewerkers, maar de werkgever speelt ook een grote rol en moet inter...

Normal_coronavaccin_vaccin_vaccineren

Op korte termijn ander vaccin beschikbaar voor 60-minners


Het besluit het vaccineren met AstraZeneca onder de zestig jaar te stoppen heeft voor vijf groepen directe invloed. Het gaat om de niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, medewerkers in de langdurige zorg, medewerkers en cliënten in ggz geestelijke gezondheidszorg -instellingen en zi...

Normal_rss_entry-278517

Dilemma hoe zorgbonus verdeeld moet worden, stelt Van Ark


Het is "een dilemma" hoe hoog de zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen, schrijft demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Of de bonus wordt 500 euro netto voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en veel ziekteverzuim daardoor hebben, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat la...

Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

'Ouders en kinderen in zelfisolatie worden vaak te streng aangepakt'


Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisico hun kinderen thuis houden van school. Deze ouders komen vaak in botsing met school, leerplichtambtenaren of de onderwijsinspectie. Om daar wat aan te doen, zijn er recent twee bijeenkomsten geho...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

‘Praktijk worstelt met invoering Wet zorg en Dwang’


De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week. Volgens Rian van de Schoot van Vilans zijn de hogere kosten wel te verklaren, omdat de praktijk worstelt met hoe de wet goed uit te voeren. Ook is zichtbaar dat de essentie van de w...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

‘Wet zorg en dwang belangrijk voor mensen met dementie’


De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week. Deze wet is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie, zegt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Zij moeten zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. De Wzd he...

Normal_coronavaccin__vaccineren__inenten__prik

'16- en 17-jarigen in hoog-risicogroepen met voorrang vaccineren'


16- en 17-jarigen die onder een van de hoog-risicogroepen vallen, zouden ook met voorrang in aanmerking moeten komen voor een vaccinatie tegen corona. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een spoedadvies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Pfizer is het vaccin van voorkeur voor deze groep, want dit is goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 ...

Normal_mondkapje__coronavirus

Week 14: nieuw advies AstraZeneca, trombose & bijwerking Janssen


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_rolstoel_beperking_handicap

Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van start


Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van Binnenlandse Zaken twee pilots. Deze moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Er is een pilot voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden. En er is een p...

Normal_geld

Invoering Wet zorg en dwang kost jaarlijks 111 miljoen euro meer


De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) kost jaarlijks 111 miljoen euro meer dan begroot. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De Wzd is per 1 januari 2020 in werking getreden en heeft, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet bijzo...

Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

Voorzichtige versoepelingen mogelijk in verpleeghuizen


Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg maakt voorzichtige versoepelingen mogelijk. Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere bezoekregeling mogelijk, kan de groepsgrootte voor activiteiten omhoog en kunnen meer vrijwilligers en kappers en andere contactbe...

NZG Van onze klanten

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Blog

Wat een geluk dat ik jou ken

Normal_lily_monori_van_dijken

In deze blog vertelt een patiënte over haar zeven weken op de afdeling Gynaecologie in het UMC Utrecht. Vanuit haar persoonlijke ervaring, ondersteund door haar professionele expertise als psycholoog en therapeut (zij werkt met patiënten/cliënten die doorgaans te maken hebben met hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk chronische traumatisering...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Coronabuddy: ‘Wij zijn de benen van de verpleegkundigen’

Normal_clay-banks-cezmop5ftv4-unsplash


Door de toestroom aan patiënten en uitval van eigen medewerkers door Covid-19 zijn veel ziekenhuizen op zoek naar extra hulp. Daarnaast is de zorg voor ernstig zieken coron...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht