Nationale Zorggids

NZG Gehandicaptenzorg nieuws

Normal_rolstoel__3_

'Toegankelijkheid huizen voor mensen met een beperking nog meer in gevaar'


Door meer woningen toe te wijzen aan mensen met vitale beroepen, komt de toegankelijkheid van huizen voor mensen met een beperking in het geding, denken Ieder(in) en een mensenrechtenjurist. Een wetsvoorstel waarin gemeenten meer ruimte krijgen om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan vitale beroepen moet nog naar de Tweede Kamer, maar als het...

Normal_rss_entry-335141

'Zorg moet meer samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers'


Zorgverleners moeten meer samenwerken met mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers, zo stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder zo'n "fundamentele omslag" van de manier waarop de zorg is georganiseerd "zal de kwaliteit van zorg snel afnemen", concludeert de raad in een rapport.

Normal_fysiotherapeut

Ergotherapeut besteedt ruim helft van de tijd aan cliëntcontact


Gemiddeld besteden ergotherapeuten 55 procent van hun werktijd aan direct-cliëntcontact, 31 procent aan indirect-cliëntgebonden activiteiten en 14 procent aan niet-cliëntgebonden activiteiten. Deze verdeling van de werktijd is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit is een van de resultaten van het vragenlijstonderzoek over de arbeidsmarkt van ...

Normal_financieel

Extra budget voor personeel Wmo en jeugdzorg in Halderberge


Gemeente Halderberge maakt 4,9 fte extra beschikbaar om meer personeel aan te trekken. Daarnaast is de gemeente bezig met plannen om slimmer en efficiënter te werken. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_gehandicaptenzorg

Platform leven lang leren voor mensen met beperking van start


Zes organisaties in de gehandicaptenzorg hebben het platform Academie voor Zelfstandigheid (AvZ) 2.0 opgezet. Dit moet ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking een leven lang kunnen leren. Dat meldt Skipr. 

Normal_gehandicaptenzorg__rolstoel

‘Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp en verbeter hulp voor jongeren met beperking’


Het kabinet overweegt een eigen bijdrage in te voeren in de jeugdzorg. Belangenorganisatie Ieder(in) noemt dat onacceptabel en denkt dat een eigen bijdrage de drempel om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen en te houden, verhoogt. “Gezinnen met een kind of jongere met een beperking kunnen deze extra kosten niet ontlopen. Zo wordt de eigen b...

Normal_contra

Waarom Contra Academy?


De zorg is aan het veranderen. Door de toenemende behoefte om steeds meer voor jezelf te zorgen gaan steeds meer zorgprofessionals als zzp’er aan de slag. Door de toenemende druk, de verantwoordelijkheid naar de medewerkers in loondienst en de vergrijzing verlaten steeds meer zorgprofessionals dit mooie vak. Door deze verschuivingen blijven alle...

Normal_ouderenzorg

Bestuurder failliete dochteronderneming MartiniZorg legt functie neer


Ruud Slot legt zijn functie als bestuurder bij Zorgzaak neer vanwege het faillissement van de dochteronderneming MartiniZorg. Dat meldt Skipr op basis van een artikel in Dagblad van het Noorden. 

Normal_rolstoel_jongere

Gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het juiste garantiebedrag


De 400 Wajongers die vorig jaar te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, hebben nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben. Ieder(in) ving vorig jaar signalen op via het Informatiepunt Wajong dat er veel mis ging en heeft dit toen bij het ministerie aangekaart. Er kwam al snel een herstelactie op gang bij het UWV. Na ee...

Normal_ambulance

'Convenant kwaliteit ziekenvervoer belangrijke stap'


Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Met de ondertekening van het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap gezet in het nakomen van die afspraken. Dat meldt Ieder(in). 

Normal_acute_hepatitis_onder_jonge_kinderen_waar_moet_je_op_letten

Week 19: acute hepatitis, zonnesteek, meer thuisbevallingen & euthanasie


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer acute hepatitis, zonensteek en meer thuisbevallingen tijdens de coronapandemie in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van dez...

Normal_eenzaam

Na versoepelingen nog steeds mensen in sociale isolatie uit angst voor corona


Ook na het versoepelen van de meeste coronamaatregelen leven er nog mensen in sociale isolatie om blootstelling aan het coronavirus te voorkomen. Zij vermijden sociale contacten, zoals het bezoeken van bekenden, theater of horeca. Dat geldt voor twee procent van de deelnemers aan gedragsonderzoek van het RIVM van afgelopen maart. Dat meldt het R...

Normal_bouwen

Meer kans op een woning voor kwetsbare groepen


Minister de Jonge van Volkshuisvesting heeft op 11 mei de nota ‘Een thuis voor iedereen’ gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om kwetsbare groepen sneller aan een betaalbare woning te helpen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte worden in de nota genoemd. Ieder(in) staat achter de maatregelen die de minister voorstelt maar vindt o...

Normal_sterfte2

Sterfte in april vooral bij 65-plussers en Wlz-gebruikers hoger dan verwacht


In de eerste week van mei (week 18, 2 tot en met 8 mei 2022) overleden naar schatting 3 000 mensen. Dat zijn er iets minder dan in de week ervoor overleden (3 090) en bijna 150 meer dan verwacht. In april overleden ongeveer 1 850 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in vier van de vijf weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggeb...

Normal_beeldbellen2

Meld je aan voor de webinar WieWatWajong: Wajong en Ondernemen


Op 8 juni 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over Wajong en zelfstandig ondernemen. Krijg jij een Wajong-uitkering en werk je tegelijkertijd als ZZP’er of freelancer? Of heb jij de ambitie om zelfstandig te gaan ondernemen? In dit webinar komen allerlei vragen aan bod waar je als zelfstandig ondernemer in de Wajong mee te maken hebt. Dat mel...

Normal_ouderenzorg

'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' bruikbaar in verstandelijk-gehandicaptenzorg


Het instrument ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’, in 2018 ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en netwerkorganisatie palliatieve zorg Stichting Fibula, biedt inzicht in de geboden palliatieve zorg, het palliatieve zorgbeleid en verbetermogelijkheden binnen zorgorganisaties. Het instrument blijkt ook goed bruikbaar te zijn ...

NZG Van onze klanten

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Blog

Schism

Normal_broeder_joost

Geen terugkerende en zich herhalende verzoekjes meer: zijn arm ligt goed, het gordijn hangt wat hem betreft prima en de verwarming kan blijven staan op de stand waarop die staat. Ook hoeft hij niet perse te weten wie er morgen of vannacht komen werken. Hij heeft al zijn vragen geschrapt, hij vraagt nu enkel of hij het goed gedaan heeft in het le...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Cardioloog Janneke Wittekoek: 'De witte man is nog altijd de standaard'

Normal_foto_janneke_wittekoek__2_


Hart- en vaatziekten worden nog vaak gezien als typische ‘mannenkwaal’.  En dat terwijl er ieder jaar meer vrouwen aan hart- en vaatziekten overlijden dan mannen. Maar omda...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht