Nationale Zorggids

NZG Zorgagenda

Zorg Regio Type

Overgangsconsulent

05 april 2019 - 03 april 2020

8e Landelijke Studiedag: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

01 april 2020

Congres - Toekomst van zorgvastgoed

08 april 2020

het zorgfestival 2020

19 mei 2020

Snapsessie regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg

26 mei 2020

8e Landelijke studiedag: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

29 oktober 2020

Snapsessie regeldruk in de gehandicaptenzorg

17 november 2020

NZG Blog

Zo krijg je een sterk zorgmerk

Normal_sjors_van_leeuwen

Zorgaanbieders hebben al jaren te maken met gereguleerde marktwerking en daarmee ook met concurrentie. Zorginkopers en cliënten hebben meer keuzevrijheid en kunnen zelf bepalen voor welke zorgaanbieder men kiest. Ook op de arbeidsmarkt is er veel concurrentie door een tekort aan geschoold personeel. De slag om de klant speelt zich in de zorg af ...

NZG Interview

Roep om meer barrières en drempels tegen zorgfraudeurs

Normal_geld__pennen__contract__afspraak


Huisartsen die een te hoge vergoeding vragen aan toeristen. Een zorgaanbieder die het pgb int van jongeren met een beperking en hen vervolgens onbetaald laat werken in een ...