Nationale Zorggids

NZG GGZ nieuws

Normal_basisschool2

Meisjes met adhd hebben later vaker ggz nodig


Adhd wordt bij meisjes veel later vastgesteld dan bij jongens. Dat komt omdat meisjes het beter verborgen kunnen houden. Toch wordt het op den duur duidelijk dat ze adhd hebben. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_dakloos

MIND pleit voor bestaanszekerheid als basisprincipe


Volgens de laatste telling van het CBS zijn er in Nederland 12.600 jongeren dakloos. Vorig jaar waren er in Nederland ongeveer 100.000 jongeren werkloos. Het eigen inkomen van jongeren daalt de afgelopen jaren en het aantal jongeren met studieschulden neemt toe. Dat meldt MIND.

Normal_normal_rechtspraak

Vrouw werkte met vervalste documenten als arts bij zorginstellingen


Een 33-jarige vrouw heeft met vervalste documenten als arts gewerkt in diverse ziekenhuizen en instellingen. Ze heeft daarbij handelingen verricht die alleen aan artsen zijn voorbehouden, meldt het Openbaar Ministerie, die zegt geschokt te zijn door de opeenstapeling van foute en strafbare handelingen. 

Normal_geld1

Zorgkantoren hebben financiële verantwoording 2020 op orde


Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), die vindt dat dat een grootse prestate is gezien de enorme impact coronapandemie. Niet alleen op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook op de kosten ervan en de financiële bedrijfsvoering van zorg...

Normal_depressief

Slachtoffers vinden moeilijker professionele hulp dan niet-slachtoffers


Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben significant vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Slachtoffers met deze problemen kunnen bovendien moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoff...

Normal_forensische_zorg_gevangenis_tbs

Tbs-kliniek De Kijvelanden moet nog steeds flinke verbeterpunten doorvoeren


Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden heeft stappen gezet in het verbeteren van de interne veiligheid van de kliniek. Zo heeft het FPC zijn toegangsbeleid en de werkwijze van de invoer van goederen aangescherpt. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) naar het effect van de verbeterma...

Normal_corona_coronavirus

Week 47: code zwart, recordaantal positieve tests & coronapersconferentie


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Veel jeugdzorgaanbieders maken opmerkelijk hoge winst


De winstnorm in de jeugdzorg staat gemiddeld op 3 tot 7 procent, maar ongeveer 60 procent van de jeugdzorginstellingen maakt 10 procent winst of meer, en vier op de tien maakt zelfs ruim 20 procent winst. Grote winsten worden behaald door instellingen voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen. Dit meldt Binnenlands Bestuur dat onderzoek lie...

Normal_natuur

De natuur is van ‘cruciaal belang’ voor mentale gezondheid jongeren


De vele coronabesmettingen zorgen ervoor dat het kabinet morgen al nieuwe maatregelen gaat aankondigingen. Veel mensen houden hun hart vast wat dit voor hen zal betekenen. Vooral jongeren zijn een kwetsbare groep. Tegen het einde van de vorige lockdown, in het voorjaar, zat volgens het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out maar liefst 8...

Normal_medicijnen_geld_farmaceut

NZa: ‘CAK boekt te weinig vooruitgang en soms is er sprake van achteruitgang’


Sinds 2019 zet uitvoeringsorganisatie CAK stappen in het verbeteren van de interne organisatie. Toch is in 2020 te weinig vooruitgang geboekt. Op onderdelen is zelfs sprake van achteruitgang, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor staat de dienstverlening aan burgers onder druk. Ook kampt het CAK nog te veel met incidenten en ...

Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Jeugdautoriteit maakt zich grote zorgen over continuïteit jeugdhulp


Recente onderzoeken van de Jeugdautoriteit laten zien dat sturing op een aantal cruciale zaken in de jeugdhulp noodzakelijk is om beschikbaarheid en continuïteit te waarborgen. Het gaat om de drie breed binnen de sector ervaren knelpunten: tijdige en passende zorg, personeel en kosten. De Jeugdautoriteit voerde een verdiepingsonderzoek uit bij 6...

Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

Succesvol ‘Samen beslissen’ bij geboortezorg en depressie


Binnen de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ werd de afgelopen twee jaar gewerkt aan zestien projecten. In deze projecten werd uitkomstinformatie gebruikt in het traject van Samen beslissen tussen behandelaar en patiënt. Uitkomstinformatie helpt om samen te beslissen over de behandelopties, bijvoorbeeld bij geboortezorg ...

Normal_ouderen_ouderenzorg

‘Voor thuiswonende mensen met dementie is het al code zwart’


Code zwart is deze week al door velen in de mond genomen, maar vooral gericht op de ziekenhuiszorg. Alzheimer Nederland stelt dat het voor mensen met dementie al code zwart is: ze hebben geen of minder toegang tot zorg en ondersteuning thuis en méér thuiszorg is niet beschikbaar op het moment dat het nodig is. Dit meldt ANP Expert Support. 

Normal_kinderpsychiater__jeugdpsychiater

Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass verder uitgebreid


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot kwalitatief on...

Normal_rolstoel_beperking_handicap

Eigen leven invullen naar wens lukt mensen met beperking steeds meer


Mensen met een beperking of psychische aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen met een beperking mogelijkheden te hebben om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen, blijkt uit o...

Normal_rss_entry-307831

Helft rokers stopt pas bij prijs van 60 euro per pakje


Een forse verhoging van de tabaksaccijns weerhoudt de meeste rokers er niet van te stoppen. De helft van alle rokers in Nederland zegt pas te willen stoppen bij een prijs van 60 euro per pakje. Pas bij prijzen vanaf 12 euro per pakje wil 10 procent van de rokers stoppen, blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht (UM).

NZG Van onze klanten

NZG GGZ Informatie

NZG Blog

Spelen met energie

Normal_marja_recente_foto

Jaren geleden ging ik op vakantie met drie zeer efficiënte vrouwen. Ik was de enige zonder rijbewijs. Hoewel ik in mijn dagelijks leven erg zelfstandig functioneerde, bleef er tijdens die reis niet veel meer van me over. Als ik een mes oppakte om het brood te snijden, viel het uit mijn handen onder de afkeurende blikken van mijn vriendinnen. Ik ...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Single Session Therapy: 'Met één gesprek valt zoveel te winnen'

Normal_helen_van_empel__credits_marjo_van_peppel_


De 63-jarige Tonnie was nog nooit bij een psycholoog geweest. Tot ze met een burn-out thuis kwam te zitten en toevallig een artikel las over de praktijk One Session. Daar g...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht