Nationale Zorggids

NZG Geaccrediteerd congres over 'Verward en onbegrepen gedrag in de wijk' op 9 november

Datum 09 november 2021
Tijd 09:30 uur - 16:15 uur
Titel Geaccrediteerd congres over 'Verward en onbegrepen gedrag in de wijk' op 9 november
Regio Utrecht
Plaats Zeist
Adres Het Rond 2, 3701 HS Zeist
Type Congres
Doelgroepen GGZ
Website https://www.medilex.nl/congressen/verwardgedrag/congres
Samenvatting

Verward of onbegrepen gedrag heeft vele verschijningsvormen, oorzaken en achtergronden. Het is daarmee veelomvattender dan vaak wordt gedacht en behelst niet enkel psychische en psychiatrische problematiek. Ook een verslaving, schulden, werkloosheid en eenzaamheid kunnen hieronder vallen.

Niet alleen de aard van deze problematiek, maar ook de betrokkenheid van vele ketenpartners maakt het bieden van passende zorg en ondersteuning in de wijk complex

Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en zorgen voor passende zorg in de wijk: voor wie, met wie en hoe?

Kom naar ons congres, krijg antwoord op bovenstaande vraag en leer meer over:

  • Verbindend werken in de wijk: Hoe werkt dit en hoe geeft u dit het beste vorm?
  • Ketensamenwerking in de praktijk: Hoe kan draagvlak en draagkracht worden gecreëerd?
  • Onvrijwillige zorg in crisissituaties: Welke wetten zijn van toepassing en hoe beïnvloeden deze wetten de samenwerking in de wijk?
  • Informatiedeling tussen ketenpartners: In hoeverre is dit mogelijk zonder de regels te overtreden?

Accreditatie van 5 punten wordt aangevraagd bij onder anderen ABAN, Registerplein, V&VN en NIP.

Tipt u vooral ook uw ketenpartner over dit congres! Als u zich beiden inschrijft en elkaar vermeldt in het opmerkingenveld, ontvangt u beiden 10% korting op de inschrijfprijs*

NZG Logo

Normal_istock-1191509927_verkleind_ii