Normal_pexels-pixabay-356040

De biowetenschappen vormen een brede paraplu die biologie, biochemie en alle verwante wetenschappelijke gebieden omvat. Binnen de levenswetenschappen zijn er talrijke deelgebieden met hun eigen nuances en onderscheidende kenmerken. Hoewel het hele spectrum van de biowetenschappen enorm is en voortdurend verandert, kan het nuttig zijn om een overzicht te hebben van enkele van de meest voorkomende gebieden en onderwerpen. Dit artikel biedt een korte inleiding in de wereld van de biowetenschappen, samen met details over enkele specifieke deelgebieden.

Inleiding tot de levenswetenschappen

De term "levenswetenschappen" verwijst naar de studie van levende organismen en de biologische processen die hen in stand houden. Dit is een ongelooflijk interdisciplinair gebied, met onderzoek en toepassingen in de biologie, scheikunde, computerwetenschappen en vele andere verwante wetenschappelijke gebieden. Al deze gebieden bestuderen verschillende aspecten van het leven, van de kleinste moleculen tot de grootste ecosystemen.

 

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek is elk type onderzoek waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn. Klinische proeven zijn vooral gebruikelijk in de farmaceutische industrie, waar geneesmiddelen worden geproduceerd en getest op mensen voordat ze worden vrijgegeven voor het grote publiek. Klinische proeven worden vaak gereguleerd door overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat ze veilig, ethisch en doeltreffend zijn. Tijdens het onderzoek zorgt de Clinical Research Associate ervoor dat het onderzoek goed en veilig verloopt, ze zetten het onderzoek op coördineren het en ze zorgen voor begeleiding van de patiënt.

 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsborging is de praktijk om ervoor te zorgen dat iets van hoge kwaliteit is. In de context van wetenschappelijk onderzoek is kwaliteitsborging het proces dat ervoor zorgt dat het onderzoek ethisch en nauwkeurig wordt uitgevoerd, hiervoor is de QA Manager verantwoordelijk. Er wordt toezicht gehouden op het onderzoek en er wordt gecontroleerd dat de gegevens correct worden geregistreerd en dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd. Als het onderzoek correct wordt uitgevoerd, is de kans groter dat de resultaten geldig en betrouwbaar zijn. Kwaliteitsborging is belangrijk voor alle wetenschappelijk onderzoek, maar vooral voor klinische proeven. Klinische proeven zijn onderzoeken waarbij menselijke proefpersonen worden gebruikt om een hypothese te testen. 

 

Neurowetenschappen

Neurowetenschappen is het wetenschappelijke gebied dat de structuur en de functie van het zenuwstelsel bestudeert. Het zenuwstelsel is het netwerk van neuronen dat signalen naar de rest van het lichaam stuurt, waardoor we de wereld kunnen waarnemen en ermee kunnen interageren. Neurowetenschappen is een zeer breed vakgebied, neurowetenschappen is een interdisciplinair gebied dat veel verschillende gebieden van de wetenschap samenbrengt, waaronder biologie, scheikunde, computerwetenschap en psychologie.