Gemeenten willen compensatie voor doorbetalen zorgaanbieders

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil van het Rijk compensatie voor de inkomstenderving van gemeenten tijdens de coronacrisis en de extra kosten die gemeenten momenteel maken, zoals voor het doorbetalen van zorgaanbieders. De VNG heeft daar woensdag met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën over gesproken.

"De VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten gemaakt zijn: gemeenten mogen er niet op achteruitgaan. Het is belangrijk dat gemeenten snel weten waar ze aan toe zijn", zegt een woordvoerster van de VNG. De gemeenten hebben meer bijstandsaanvragen door zzp'ers en maken hoge kosten voor het handhaven van de coronaregels en het doorbetalen van zorgaanbieders. Anderzijds hebben ze minder inkomsten van toerisme en parkeren.

In het bestuurlijk overleg met het kabinet sprak de VNG over deze financiële consequenties. Bij het overleg waren ook vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van de provincies en de waterschappen. Het halfjaarlijks overleg stond al gepland, maar ging nu grotendeels over corona.

Reëel beeld

"In het overleg is afgesproken hoe we de komende periode gezamenlijk werken aan een reëel beeld van de met de coronacrisis gemoeide kosten en inkomstenderving voor gemeenten, provincies en waterschappen", zegt de VNG-woordvoerster.

Gemeenten gaan de financiële gevolgen snel inventariseren, zo spraken ze af met het kabinet. Nog deze week gaat een werkgroep aan de slag die de kosten en de gederfde inkomsten van de decentrale overheden in kaart brengt. Binnen twee weken is er opnieuw een overleg.

Door: ANP