Toestemming patiënt niet nodig voor tijdelijk inzage medische gegevens

Huisartsen kunnen tijdens de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van patiënten die daarvoor nog geen expliciete toestemming hebben gegeven, beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de spoedeisende hulp krijgt tijdelijk die mogelijkheid.

Het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder een gedoogbesluit. De instanties geven met deze maatregel gehoor aan een verzoek van Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), NHG, InEen, NVZ en de Patiëntenfederatie, om in deze uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken.

Een taskforce is op dit moment bezig met de voorbereidingen, rond Pasen wordt gestart met de nieuwe werkwijze.

Huisartsenposten kunnen nu alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen als de patiënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Door: ANP