Normal_medical-342447_640__2_

De Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit, een samenwerking van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , ziekenhuizen en laboratoria heeft onderzoeksresultaten naar sneltesten van onafhankelijke Medische Microbiologische laboratoria verzameld. Uit de voorlopige conclusies blijkt dat geen van de onderzochte sneltesten (POCT)  voldoet aan de eisen voor individuele patiëntendiagnostiek. Dit meldt het RIVM. 

Op basis van het WHO-advies om serologische sneltesten niet te gebruiken om mensen te testen en de voorlopige gegevens die zijn verzameld in de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria, raadt de Taskforce het gebruik van sneltesten af. De testen zijn niet betrouwbaar. Er is een te groot aandeel fout-positieve en fout-negatieve uitslagen. 
 

Zestien sneltesten beoordeeld op betrouwbaarheid

Het aanbod van deze sneltesten, zogeheten Point-Of-Care antilichaamtesten (POCT), is groot. Wereldwijd zijn er voor zover bekend 168 sneltesten in omloop. In Nederland zijn er 23 Covid-19 sneltesten bekend in verschillende fases van onderzoek en validatie. Voor dit onderzoek is de data van onderzoek door veertien verschillende onafhankelijke laboriatoria naar zestien sneltesten beoordeeld.  
 
Met deze sneltesten zou, volgens de aanbieders, in 10 tot 30 minuten kunnen worden bepaald of de geteste persoon op dat moment besmet is met Covid-19 of een de infectie al heeft gehad.
 

WHO raadt gebruik sneltesten af

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op 8 april 2020 een technische richtlijn bekend gemaakt waarin zij zegt dat sneltesten niet bruikbaar zijn tenzij ze uitgebreid goedgekeurd zijn in de juiste context (bepaalde groepen in combinatie met specifieke vraagstellingen). Daarom wordt geadviseerd ze alleen voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken en niet om mensen te testen. De WHO waarschuwt dat gebruik van onbetrouwbare sneltesten het indammen en de controle van de Covid-19-pandemie kan belemmeren.
 

Neptesten

De European Centre for Disease prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control ) heeft gewaarschuwd dat er sneltesten met valse CE-markering op de markt zijn, met valse documenten, niet complete technische validatie en niet onderbouwde prestatie claims. Een CE-markering geeft aan dat de test volgens de fabrikant voldoet aan alle EU-eisen. 
 

Advies Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit 

De Taskforce raadt het gebruik van sneltesten of zelftesten af. Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde eerder al voor coronazelftesten. De inspectie adviseert mensen die in aanmerking willen komen voor een test op het coronavirus, contact op te nemen met een arts (bijvoorbeeld een bedrijfsarts, huisarts of de GGD).
 
 
Door: Nationale Zorggids