Eerste resultaten Infectieradar bekend

Infectieradar is een onderzoek waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de gaten houdt en waar iedereen in Nederland aan mee kan doen, met of zonder klachten. Deelnemers aan Infectieradar vullen elke week een vragenlijst is waarin ze aangeven of zij wel of geen klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het nieuwe coronavirus. Vanaf vorige week vrijdag publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks de resultaten van Infectieradar. Na een datalek is het momenteel niet mogelijk om vragenlijsten in te vullen. Aanmelden kan wel. Dit meldt het RIVM.

Aantal mensen met klachten daalt

In week 22, van 25 tot en met 31 mei, hebben ruim 30 duizend mensen in Nederland de vragenlijst ingestuurd. Daarvan werd door bijna 10 duizend personen één of meer klachten gemeld. Niezen, loopneus of een verstopte neus werd daarbij het vaakst door de deelnemers genoemd. Het percentage respondenten van Infectieradar dat klachten meldt die kunnen wijzen op een infectie met het nieuwe coronavirus laat een sterk dalende lijn zien in de eerste helft van april en daalt daarna minder sterk door.  Dit komt overeen met de andere cijfers die het RIVM dagelijks meldt. 

Zicht op klachten

Mensen die zich als deelnemer aan Infectieradar hebben aangemeld geven één keer per week door aan Infectieradar of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden die kunnen passen bij een infectie met COVID-19. Hiermee kan het RIVM volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn in Nederland en hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. Die gegevens kan het RIVM gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus. In de toekomst kan het RIVM dat ook voor andere virussen en infectieziekten gebruiken. Vanaf vrijdag publiceert het RIVM wekelijks de Infectieradar resultaten.
Hoe meer deelnemers aan Infectieradar, hoe beter.

Infectieradar is op 17 maart gestart. Sindsdien is er een gestage toename van het aantal deelnemers.  Op dit moment hebben bijna 60 duizend mensen in Nederland zich aangemeld voor deelname aan Infectieradar. Het RIVM streeft naar 100 duizend respondenten. Deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden. Hoe meer mensen meedoen en wekelijks de vragenlijst invullen, hoe beter. Zo houden we samen de vinger aan de pols. 

Door: Nationale Zorggids