Normal_rss_entry-242102

Viruswaanzin heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het schrappen van alle coronamaatregelen verloren. In het schriftelijke vonnis van de rechtbank in Den Haag staat dat de overheid zich baseert op deskundige adviezen van het Outbreak Management Team. Daarmee handelt de overheid voldoende zorgvuldig en zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen niet onrechtmatig, oordeelt de rechter.

Viruswaanzin eiste in het kort geding tegen de Staat dat de overheid stopt met de noodverordeningen en coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De actiegroep bestrijdt dat corona gevaarlijker is dan de griep. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, betoogt hij. En ze vinden de coronamaatregelen een inbreuk op de grondrechten van de mens.

Door overheid gekozen aanpak niet onjuist

De rechter schaart de kritiek onder "populairwetenschappelijke discussie over aard, ernst en aanpak van het coronavirus" maar dat dit niet betekent dat de door de overheid gekozen aanpak onjuist is. "Het gaat hierbij niet alleen om de ernst van de ziekteverschijnselen en (een schatting van) het percentage besmette mensen dat aan de ziekte zal overlijden, maar ook om het risico op massale besmetting en verspreiding en als gevolg daarvan overbelasting van het zorgsysteem. De Staat komt bij zijn afweging van al deze belangen een grote mate van beoordelingsvrijheid toe. Het is niet aan de rechter in kort geding om een 'battle of experts’ te beslechten", concludeert de rechter. Ze noemt de maatregelen, die bovendien al zijn versoepeld "niet disproportioneel".

Niet verrassend

Jurist Jeroen Pols noemt de uitspraak niet verrassend. "Dit vonnis betekent dat wij alleen staan. Media hebben ons in de steek gelaten, onze volksvertegenwoordigers laten ons in de steek, de regering en nu ook de rechtspraak. Wij staan alleen", reageerde Pols. "Met dit vonnis verliest iedereen. Grondrechten worden ingeperkt zonder dat daarvoor de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd wordt. Het zijn niet voor niets grondrechten."

Het kort geding diende al op donderdag 25 juni, maar lag tijdelijk stil omdat Viruswaanzin vond dat de rechter bevooroordeeld was. De wrakingskamer besloot echter dat de rechter niet hoefde te worden vervangen.

Eerder verloor Viruswaanzin twee keer een kort geding tegen het uitvaardigen van een demonstratieverbod op het Malieveld. De actiegroep wil op 1 augustus weer demonstreren en is bezig met de voorbereidingen van een kort geding tegen het RIVM. Pols: "Dit is een stap in een lange strijd. We hebben desondanks veel gewonnen, want we hebben laten zien dat de Staat niet bereid is uitleg te geven."

Door: ANP