KBO-PCOB: laagdrempeliger testen en ook ventilatiecheck in verpleeghuizen

Om het virus eronder te krijgen is het essentieel dat iedereen met klachten zich eenvoudig en laagdrempelig kan laten testen. En niet voor iedereen is dat het geval. Soms is de teststraat te ver weg voor senioren, zijn mensen te weinig mobiel of te kwetsbaar om zich buitenshuis te laten testen. Dit meldt KBO-PCOB.

Een thuiszorgorganisatie in West-Brabant biedt in overleg met de GGD en huisarts vanaf deze week coronatesten aan bij kwetsbare ouderen thuis. Binnen 24 uur is het resultaat bekend. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dit vraagt per direct om landelijke navolging. Laten we er alles aan doen om iedereen in staat te stellen zich gemakkelijk te laten testen. We vragen het kabinet per direct met de GGD-en in overleg te gaan.”
 

Ventilatie in verpleeghuizen

 
Daarnaast worden niet alleen binnen scholen maar ook binnen verpleeghuizen vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen als het gaat om verspreiding van aerosolen via zo’n systeem. KBO-PCOB dringt er daarom op aan dat ventilatiesystemen bij verpleeghuizen voor 1 oktober gecheckt worden door uitbreiding van de taken van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Vanderkaa:“In verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed zijn. Het mag niet zo zijn dat bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke ventilatiesystemen.”
 
Door: Nationale Zorggids