Normal_pexels-anna-shvets-4483327

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus en een operatie moeten ondergaan, hebben een bijna vier keer hoger risico om te overlijden dan niet-besmette patiënten. Dit blijkt uit een grootschalig landelijk onderzoek onder leiding van het UMCG, waar 24 Nederlandse zorginstellingen aan deelnamen. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd door het wetenschappelijk tijdschrift Surgery. Dit meldt het UMCG.

Hoger sterftecijfer en meer complicaties

Het onderzoek is gedaan op basis van data van 503 patiënten. In de groep patiënten met COVID-19 was het sterftecijfer 16%, ten opzichte van 4% in de niet-besmette controlegroep. Ook traden er meer postoperatieve complicaties op in de groep patiënten die besmet waren met het nieuwe coronavirus.

Keuzes binnen de planbare zorg

‘Deze informatie is ontzettend belangrijk voor chirurgen en patiënten bij het maken van keuzes binnen de planbare zorg’, zegt UMCG-chirurg en onderzoekersleider Schelto Kruijff. ‘Soms is een operatie noodzakelijk en is er geen keuze. Maar als er wel alternatieven zijn voor een operatie of als het mogelijk is om de operatie uit te stellen, dan is het belangrijk om die keuze te kunnen maken op basis van de exacte data en risico´s.’

Onderzoek naar gevolgen uitstel 

Het sterftecijfer van patiënten zonder COVID-19 is met 4% tweemaal zo hoog als het sterftecijfer voor de pandemie. ‘Dit is te verklaren door het feit dat in de periode van het onderzoek tijdens de beginfase van de coronacrisis alleen de meest urgente operaties doorgang vonden’, zegt Kruijff. De landelijke CovidSurg onderzoeksgroep gaat nu analyseren welke gevolgen het uitstel van behandelingen en operaties tijdens de eerste golf heeft gehad. Nu we in een tweede golf zijn beland, is het belangrijk om hier zo snel mogelijk inzicht in te krijgen. Kruijff: ‘Dit is van belang om gedegen protocollen te maken voor de huidige pandemie, maar ook voor vergelijkbare pandemieën in de toekomst.’ De eerste resultaten worden half november verwacht.

 

Door: Nationale Zorggids